Упражнение: Химични свойства на олово. Оловни съединения


Описание на упражнението

Онлайн упражнение по химия за 10 клас на тема "Олово и оловни съединения. Химични свойства", с помощта на което ще проверите знанията си за химичния характер на оловото, неговия оксид и хидроксид в нисшата му степен на окисление. Уменията си да изразявате с уравнения химичните свойства на метал с двойствен характер, на амфотерен оксид и амфотерен хидроксид ще тествате с помощта на това упражнение. А научихте ли какво е миний и къде в практиката се използва? С това упражнение не само ще проверите знанията си, но ще се подготвите за отлична оценка при изпитване в училище. Успех!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Оловният оксид, Pb3O4, познат под името миний се използва в производството на:
5т. 2. Оловният оксид е амфотерен оксид.
5т. 3. Химичната формула на хидроксида на оловото в нисшата му степен на окисление +2 е Pb(OH)4.
5т. 4. Оловото НЕ реагира с:
5т. 5. Металите с двойствен характер, амфотерните оксиди и хидроксиди реагират с киселини и с основи.
6т. 6. В коя от посочените двойки химична формула – наименование е допусната грешка?
6т. 7. Дадени са веществата: O2, H2, Cl2, S, NaOH, H2O, HCl. С кои от тях може да реагира PbO?
6т. 8. Оловото НЕ се разтваря в:
6т. 9. Коя от следните химични реакции НЕ може да протече?
6т. 10. Подберете реда, в който правилно е посочен химичният характер на оловото, оловния оксид и оловния дихидроксид.
6т. 11. Довършете уравненията (използвайте латиница и арабски цифри).
6т. 12. Свържете съответстващите си части от уравнения:
11т. 13. Археолози откриват древен водопровод, изработен от олово. На повърхността на оловото има плътен слой от оловен оксид, който археолозите трябва да почистят, без да повредят метала. Вие сте помощник в археологическата експедиция и предлагате за разтваряне на оловния оксид да се използва:
11т. 14. Кои са неизвестните вещества А, B и C в схемата?
  • A+4B--> Pb(NO3)2 +2NO2+2H2O
  • A+2NaOH--> C+H2
  • Използвайте само латиница и арабски цифри.
11т. 15. Кой от следните преходи не може да се извърши?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!