logo

Тест: Годишен преговор. Химични процеси. Задачи. Част 4

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В алкална (основна) среда индикаторът фенолфталеин променя цвета си:
2
  • Солта K2CO3 е:
3
Посочи верните твърдения за процеса, изразен с уравнението: K2CO3--> 2K^++CO3^2-
4
Подбери уравнението, с което правилно е изразена електролитна дисоциация на оцетна киселина.
5
Етиленгликолът (1,2-етандиол; етан-1,2-диол) CH2OH-CH2OH е неелектролит. Следователно водният му разтвор има рН:
6
При разтваряне на K2CO3 във вода молекулите на водата "атакуват" йоните в кристалната решетка на солта. В резултат кристалната решетка се разпада и в разтвора се образуват K^+ и CO3^2- йони. Процесът на разтваряне на солта е идентичен с процеса на:
7
Етиленгликолът CH2OH-CH2OH е много силно разтворим във вода. Причина за това е образуването на:
8
Посочи верните твърдения за водния разтвор на CH3COOH.
9
Йоннообменна реакция между йоните на разтворимите соли и йоните на водата, при която рН на разтвора се променя, се нарича:
10
Подбери част от дадените думи и изрази и попълни празните места в текста.
  • слаба, средна, силна, неутрализира, естерифицира, хидролизира
11
Свържи частите на трите вида уравнения, с които се записва хидролиза на сол.
12
Дадени са водни разтвори с еднаква молна концентрация на веществата: CH2OH-CH2OH, K2CO3, CH3COOH, AlCl3. Подреди разтворите по намаляване на осмотичното им налягане \pi, определено при еднаква температура.
13
Във воден разтвор на CuCl2  е потопен универсален индикатор. Използвай кирилица и попълни празните места в текста.
14
Използвай латиница и допиши уравненията за изчисляване на осмотичното налягане на водни разтвори.
15
Свържи водните разтвори на веществата с цвета, в който ще променят виолетовия лакмус.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10.клас, с който ще поставиш финалните щрихи от годишния преговор върху химични процеси. С интересни и забавни задачи ще тестваш знанията си върху разтворимост на вещества, водни разтвори, електролитна дисоциация, хидролиза, алкалност/киселинност на разтвори и осмотично налягане. Направи теста и ще си напълно уверен в отличните си знания преди предстоящото финално изпитване!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се