Първи раздел

Южна Америка

 • 1
  Географско положение, брегове, опознаване и изследване на Южна Америка
 • 2
  Брегова линия, опознаване и изследване на Южна Америка
 • 3
  Релеф на Южна Америка. Обща характеристика
 • 4
  Релеф в средната и източната част на Южна Америка. Полезни изкопаеми
 • 5
  Фактори за формиране на климата на Южна Америка с Наум Шопов
 • 6
  Елементи на климата на Южна Америка
 • 7
  Климатични пояси и области в Южна Америка. Екваториален и Субекваториален пояс
 • 8
  Климатични пояси и области в Южна Америка. Тропичен, Субтропичен и Умерен пояс. Планинска област
 • 9
  Водите на Южна Америка. Обща характеристика. Река Амазонка
 • 10
  Водите на Южна Америка. Реките Парана и Ориноко. Езера
 • 11
  Природни зони на екваториалните гори
 • 12
  Природни зони. Савани, пустини и полупустини
 • 13
  Природни зони на степите и Планинската област
 • 14
  Население на Южна Америка
 • 15
  Политическа карта на Южна Америка
 • 16
  Стопанство на Южна Америка
 • 17
  Страни в Южна Америка. Източни и Западни страни
 • 18
  Страни в Южна Америка. Аржентина и Бразилия

Втори раздел

Северна Америка

 • 19
  Географско положение на Северна Америка
 • 20
  Откриване и опознаване на Северна Америка
 • 21
  Оформяне на релефа на Северна Америка
 • 22
  Релеф и полезни изкопаеми на Северна Америка
 • 23
  Климат на Северна Америка. Фактори и елементи на климата
 • 24
  Климатични пояси и области в Северна Америка. Полярен, субполярен и умерен климатичен пояс
 • 25
  Климатични пояси и области на Северна Америка. Субтропичен, Тропичен, Субекваториален пояс и Планинска област
 • 26
  Води на Северна Америка. Реки
 • 27
  Води на Северна Америка. Езера и ледници
 • 28
  Природни зони в Северна Америка. Полярни пустини, тундра
 • 29
  Природни зони в Северна Америка. Пустини, влажни гори и планинска природна област
 • 30
  Природни зони в Северна Америка. Тайга, степи и лесостепи
 • 31
  Население на Северна Америка
 • 32
  Политическа карта на Северна Америка
 • 33
  Стопанството на Северна Америка
 • 34
  Страни в Северна Америка. САЩ
 • 35
  Страни в Северна Америка. Канада
 • 36
  Северна Америка - страни в централна Америка. Мексико

Трети раздел

Азия

 • 37
  Географско положение, брегова линия, опознаване на Азия
 • 38
  Оформяне на релефа на Азия
 • 39
  Азия. Опознаване и изследване на континента
 • 40
  Релеф и полезни изкопаеми на Азия
 • 41
  Климат на Азия. Фактори и елементи
 • 42
  Климатични пояси и области в Азия
 • 43
  Води на Азия
 • 44
  Природни зони в Азия
 • 45
  Природни зони в Азия. Част 2
 • 46
  Население на Азия
 • 47
  Политическа карта на Азия
 • 48
  Стопанство на Азия
 • 49
  Стопански отрасли в Азия
 • 50
  Страни в Азия. Китай
 • 51
  Страни в Азия. Япония
 • 52
  Страни в Азия. Република Корея и Турция

Четвърти раздел

Австралия и Океания

 • 53
  Географско положение, брегове и опознаване на Австралия
 • 54
  Релеф и полезни изкопаеми на Австралия
 • 55
  Климат и води на Австралия
 • 56
  Влажни вечнозелени гори и савани. Природни зони на Австралия
 • 57
  Пустини, полупустини и влажни вечнозелени гори. Природни зони на Австралия
 • 58
  Австралийски съюз. Население и стопанство
 • 59
  Океания. Географско положение, опознаване, природа
 • 60
  Население и стопанство на Океания. Нова Зеландия

Пети раздел

Океаните на Земята

 • 61
  Атлантически океан
 • 62
  Океаните на Земята
 • 63
  Арктичен (Северен ледовит) океан

Шести раздел

Работа с графични изображения

 • 64
  Защо ни е необходимо да можем да четем географска карта?
Върни се горе
feedback
feedback