Математика11. клас

Първи раздел

Числови редици

 • 1
  Числови редици
 • 2
  Числови редици. Решаване на задачи
 • 3
  Математическа индукция
 • 4
  Математическа индукция. Решаване на задачи - част 1
 • 5
  Математическа индукция. Решаване на задачи - част 2
 • 6
  Аритметична прогресия
 • 7
  Свойства на аритметичната прогресия
 • 8
  Аритметична прогресия. Задачи
 • 9
  Геометрична прогресия. Всичко най-важно
 • 10
  Свойства на геометричната прогресия
 • 11
  Сбор на n последователни члена на геометрична прогресия
 • 12
  Сбор на n последователни члена на геометрична прогресия. Задачи
 • 13
  Геометрична прогресия. Решаване на важни задачи
 • 14
  Какво е проста лихва? Супер обяснение и интересни задачи
 • 15
  Какво е сложна лихва? Интересно обяснение и решаване на важни задачи
 • 16
  Какво е кредит? Интересно обяснение и решени задачи
 • 17
  Какво е рента? Всичко най-важно и решени задачи
 • 18
  Важни задачи от ДЗИ. Матури. Лихва
 • 19
  Граница на редица. Сходящи редици. Кои редици са сходящи?
 • 20
  Свойства и теореми за граници на числови редици
 • 21
  Граница на редици. Важни решени задачи - част 1
 • 22
  Граница на редици. Важни решени задачи - част 2
 • 23
  Контролна работа. Числови редици
 • 24
  Важни задачи от ДЗИ. Матури. Числови редици

Втори раздел

Статистика

 • 25
  Статистически таблици за представяне на данни. Табличен метод
 • 26
  Графично представяне на данни
 • 27
  Честотa. Разпределение на данните по честоти
 • 28
  Мода, медиана, средна стойност. Характеристики на статистически ред
 • 29
  Мода, медиана, средна стойност. Важни задачи
 • 30
  Важни задачи от ДЗИ. Матури. Статистика

Трети раздел

Показателна и логаритмична функция

 • 31
  Растяща показателна (експоненциална) функция
 • 32
  Намаляваща показателна функция
 • 33
  Графики на показателна функция
 • 34
  Графично решаване на показателни уравнения и неравенства
 • 35
  Какво е логаритъм? Графично представяне
 • 36
  Растяща логаритмична функция
 • 37
  Страхотен графичен калкулатор
 • 38
  Намаляваща логаритмична функция
 • 39
  Графики на логаритмични функции
 • 40
  Свойства на логаритмите. Как сравняваме логаритми?
 • 41
  Теореми за логаритмуване на произведение, частно и степен
 • 42
  Решаване на важни задачи с теореми за логаритмуване
 • 43
  Решаване на логаритмични уравнения от вида logaf(x) = b
 • 44
  Решаване на логаритмични уравнения от вида logaf(x) = logag(x)
 • 45
  Решаване на логаритмични уравнения, които се свеждат до logaf(x) = b или logaf(x) = logag(x)
 • 46
  Решаване на логаритмични уравнения, в които x участва в основата и аргумента
 • 47
  Решаване на логаритмични неравенства, когато x е в аргумента
 • 48
  Решаване на логаритмични неравенства, когато x е в основата и аргумента

Четвърти раздел

Тригонометрични функции. Тригонометрични уравнения и неравенства

 • 49
  Тригонометрични функции на ъгли от 0 до 180 градуса. Преговор
 • 50
  Обобщен ъгъл. Разширение на понятието ъгъл
 • 51
  Градуси и радиани
 • 52
  Синус и косинус на обобщен ъгъл
 • 53
  Синус и косинус на обобщен ъгъл. Важни задачи
 • 54
  Тангенс и котангенс на обобщен ъгъл
 • 55
  Тангенс и котангенс на обобщен ъгъл. Важни задачи
 • 56
  Синус и косинус на обобщен ъгъл. Задачи с тъждества
 • 57
  Тангенс и котангенс на обобщен ъгъл. Задачи с тъждества
 • 58
  Знаци на стойности на тригонометричните функции в четирите квадранта
 • 59
  Четни и нечетни тригонометрични функции
 • 60
  Четни и нечетни тригонометрични функции. Важни задачи
 • 61
  Периодичност на тригонометрични функции
 • 62
  Синус и косинус от сбор и от разлика на два ъгъла
 • 63
  Синус и косинус от сбор и от разлика на два ъгъла. Важни задачи
 • 64
  Тангенс и котангенс от сбор и от разлика на два ъгъла
 • 65
  Тангенс и котангенс от сбор и от разлика на два ъгъла. Важни задачи
 • 66
  Тригонометрични формули за удвоен ъгъл
 • 67
  Тригонометрични формули за понижаване на степента
 • 68
  Тригонометрични формули за понижаване на степента. Важни задачи
 • 69
  Тригонометрични формули за представяне на сбор или разлика като произведение
 • 70
  Тригонометрични формули за представяне на сбор или разлика като произведение. Важни задачи
 • 71
  Тригонометрични формули за представане на произведение като сбор или разлика
 • 72
  Тригонометрични формули за представяне на произведение като сбор или разлика. Важни задачи
 • 73
  Тригонометрични тъждества в триъгълника
 • 74
  Графика на функцията y=sin(x)
 • 75
  Графика на функцията y = cos(x)
 • 76
  Графика на функцията y = Asin(ax + b)
 • 77
  Графика на функцията y=tg(x)
 • 78
  Графика на функцията y=cotg(x)
 • 79
  Основни тригонометрични уравнения. sin(x)=a и cos(x)=a.
 • 80
  Основни тригонометрични уравнения. tg(x)=a и cotg(x)=a
 • 81
  Основни тригонометрични тъждества
 • 82
  Решаване на важни тригонометрични уравнения
 • 83
  Основни тригонометрични неравенства
Върни се горе
feedback
feedback