logo

Тест: Разтвори. Обобщение. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Солената вода (воден разтвор на NaCl) е:
2
Три литра (3 L) вода са:
3
Водният разтвор на готварска сол има неутрален характер и рН:
4
Водният разтвор на натриев хлорид кипи при по-висока температура от чистата (дестилирана) вода (при еднакво атмосферно налягане).
5
Натриевият хлорид е електролит и във воден разтвор се дисоциира на йони съгласно уравнението:
6
Разтворимостта на NaCl във вода при 100°С e:
7
Разтварянето на натриев хлорид във вода е ендотермична реакция (поглъща топлина от околното пространство), защото:
8
Дадени са два водни разтвора - на натриев хлорид (електролит) и на захар (неелектролит) с еднаква молна концентрация. Разтворът на сол, в сравнение с разтвора на захар, има:
9
Процес на хидролиза НЕ се протича, когато солта е:
10
Използвай част от дадените думи и символи и попълни празните места в текста.
  • хидролизира, не хидролизира, > , < , =, основен, неутрален, киселинен
11
Избери съкратеното йонно уравнение, с което се доказва наличието на хлоридни йони Cl^- във воден разтвор.
12
Оцветяването на пламъка доказва, че в разтвора се съдържат:
13
Приготвяш наситен разтвор на NaCl при 20^\circC. На дъното на чашата остава малко неразтворена сол. Подгряваш разтвора до 80^\circC. Анализирай графиката и процеса и посочи верните твърдения.
14
Наличието на хлоридни йони в разтвор може да се докаже и с качествена реакция с  оловни йони Pb^2^+. Запиши съкратено йонно уравнение за получаването на бяла утайка (малкоразтворимо вещество) от оловен дихлорид. Използвай латиница, арабски цифри и аритметични знаци. Не оставяй интервали между знаците.
15
В диетологията като заместител на готварската сол NaCl се използва KCl. Приготвени са два разтвора:
  • c(NaCl)=0,1mol/L;
  • c(KCl)=0,1mol/L
  • Сравни свойствата на двата разтвора и попълни празните места, като използваш математичните знаци >, <, =.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас върху водни разтвори, с който ще провериш знанията си върху свойства на разтворите, разтворимост, електролитна дисоциация, хидролиза и йоннообменни реакции. С интересни въпроси ще тестваш умението си да разчиташ графики, да изразяваш уравнение на електролитна дисоциация и йоннообменни реакции. Направи теста и се подготви за отлично представяне на теста в училище.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се