logo

Тест: Химично равновесие

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Химичното равновесие е състояние, до което се достига при обратими химични реакции, протичащи в затворена система.
2
Концентрациите на участниците в затворена обратима система, която е в състояние на равновесие, се наричат:
3
За система в равновесие концентрациите на всички участници в реакцията са равни.
4
За затворената система, описана с уравнение 2NO2(g )<--> N2O4(g ), може да се каже, че е:
5
Диазотният тетраоксид N2O4 e безцветният димер на червенокафявия азотен диоксид NO2.
6
Когато затворена колба, в която има азотен диоксид NO2, се охлади до температура под -190^\circC, цветът в колбата:
7
За проследяване промяната на концентрацията на който и да е участник в равновесна система в хода на реакцията,  се строи графична зависимост, като:
8
За равновесната система 2NO2<--> N2O4 избери графиката, която съответства на промяната в концентрацията на N2O4.
9
Запиши химичната формула на компонента в равновесната система 2NO2<--> N2O4, за който се отнася графиката от схемата.
  • Използвай само латиница и арабски цифри и не оставяй интервали между символите.
10
Посочи вярното твърдение за графиката от схемата.
11
Посочи ГРЕШНОТО твърдение за системата 2NO2<--> N2O4 в състояние на равновесие.
12
Подбери редовете, в които вярно е изразена молната концентрация на N2O4.
13
Попълни липсващите думи в текста.
14
  • Анализирай графиките за обратимата система N2O4<--> 2NO2  и попълни с арабски цифри празните места в текста.
15
  • Анализирай графиката за обратимата система 2NO2<--> N2O4 и отговори на въпросите.
  • Използвай кирилица и арабски цифри.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас върху химично равновесие, чрез който ще провериш знанията си за това какво представлява химичното равновесие, кога една система е в състояние на химично равновесие и кои концентрации се наричат равновесни. Спира ли химичната реакция след установяване на равновесие? Възможно ли е необратима химична система да попадне в състояние на равновесие? Само с този тест ще отговориш на всички въпроси ще се подготвиш за отличен при изпитване в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се