new-logo

Тест: Химично равновесие

Тест

Онлайн тест по химия за 10. клас на тема "Химично равновесие", чрез което ще провериш знанията си за това какво представлява химичното равновесие, кога една система е в състояние на химично равновесие, кои концентрации се наричат равновесни, какво е равновесна константа и от какво зависи тя. Умееш ли да записваш математичния израз за равновесната константа за произволни химични реакции? Само с този тест ще сте подготвен за отличен при изпитване в училище!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Химичното равновесие е състояние на системата, при което:
2
Химичното равновесие зависи от:
3
Посочи твърденията, които се отнасят за химичното равновесие.
4
Химичното равновесие зависи само от външните условия - температурата, концентрацията на веществата и налягането над системата.
5
Равновесната константа (Kc) на даден обратим процес зависи от:
6
Коя графика изразява промяната на скоростта на правата и обратната реакция с течение на времето?
7
Свържи твърденията по смисъл.
8
Дадена е обратимата реакция 2H2+O2<--> 2H2O. Изразът за равновесната константа ще има следния аналитичен вид:
9
Посочи външни условия, които могат да изведат дадената реакция 2H2+O2<--> 2H2O от състояние на химично равновесие.
10
Подреди правилно елементите и ще получиш израза за равновесната константа на процеса 2H2+O2<--> 2H2O.
11
Амонячната синтеза е обратима химична реакция 3H2+N2<--> 2NH3. Ако прибавим положителния катализатор желязо към сместа, ще:
12
Използвай част от дадените думи и попълни празните места в текста.
  • речник: количествена, качествена, продуктите, изходните, реагиращите
 
13
Попълни липсващите думи в текста.
14
Попълни липсващите думи в текста.
15
Изчисли равновесната константа за дадената равновесна система H2+ I2<--> 2HI, ако знаеш, че при постоянна температура равновесните концентрации на участващите вещества са: c(H2)=0,80mol/l; c(I2)=0,80mol/l; c(HI)=1,2mol/l.
  • Запиши само крайния резултат с арабски цифри.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се