Упражнение: Химично равновесие


Описание на упражнението

Онлайн тест по химия за 10. клас на тема "Химично равновесие", чрез което ще проверите знанията си за това какво представлява химичното равновесие, кога една система е в състояние на химично равновесие, кои концентрации наричаме равновесни концентрации и какво е равновесна константа. Умеете ли да записвате математичния израз за равновесната константа за произволни химични реакции? Само с този тест ще сте подготвени за отличен при изпитване в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Химичното равновесие е състояние на системата, при което:
5т. 2. Химичното равновесие зависи от:
5т. 3. Попълнете липсващите думи в текста като използвате само кирилица:
5т. 4. Химичното равновесие зависи само от външните условия - температурата, концентрацията на веществата и налягането над системата.
5т. 5. Равновесната константа зависи от:
6т. 6. Коя графика изразява промяната на скоростта на правата и обратната реакция с течение на времето?
6т. 7. Дадени са равновесните константи на два обратими процеса – Kc1 = 5 и Kc2 = 50. Kc2 има голяма стойност, тъй като:
6т. 8. Дадена е обратимата реакция 3H2+N2<--> 2NH3. Изразът за равновесната константа ще има следния аналитичен вид:
6т. 9. Даденa е следната химична реакция H2+I2<--> 2HI. В състояние на химично равновесие за концентрациите на участниците в системата вещества е вярно, че:
6т. 10. Дадена е следната газова система H2+I2<--> 2HI. В състояние на химично равновесие, съставът на сместа е 38,5 % HI, 30,75 % H2 и 30,75 % I2. Такова съотношение в равновесната система има винаги, независимо дали изходните вещества са йод и водород или йодоводород. Следователно химичното равновесие не зависи от пътя, по който се достига до него.
6т. 11. Амонячната синтеза е обратима химична реакция 3H2+N2<--> 2NH3. Ако прибавим положителния катализатор желязо към сместа ще:
6т. 12. Посочете верните твърдения, отнасящи се за химичното равновесие.
11т. 13. Равновесната константа:
11т. 14. Дадена е следната обратима реакция в газова фаза, записана с общо уравнение 2A+B2<--> 2AB. Ако прибавим отрицателен катализатор към сместа ще:
11т. 15. При определени условия равновесната константа на обратимата химична реакция 2HI<--> H2+I2 e 0,24. Стойността на равновесната константа няма да се промени, ако променим температурата.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!