logo

Тест: Йоннообменни реакции с получаване на газ и слаб електролит

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Йонообменните реакции протичат:
2
В емпиричните формули на електролитите първо се записва катиона, а след това аниона.
3
Посочи правилните твърдения. Във воден разтвор:
4
"Шумяща проба" се нарича аналитична (качествена) реакция:
5
 • Посочи съкратеното йонно уравнение, което съответства на реакцията:
 •  CaCl2+Na2CO3--> 2NaCl +CaCO3
6
 • Използвай част от дадените думи и словосъчетания и попълни празните места в текста.
 • речник: основа, киселина, сол, естерификация, неутрализация, киселинен оксид, основен оксид
 • Използвай кирилица и малки букви.
7
Уравнението, с което е изразена реакция на неутрализация е:
8
Подреди действията от алгоритъма за съставяне на уравнения на йоннообменна реакция.
9
Посочи вярно изразените пълно и съкратено йонно уравнение за реакцията: Na2CO3+H2SO4--> Na2SO4+H2CO3
10
Посочи йонообменните реакции, които протичат докрай с отделяне на газ.
11
Използвай част от дадените символи и попълни празните места в общото кратко йонно уравнение на процеса неутрализация.
 • H^+, H, H^-, OH^-, OH, OH^+, H2O, H3O
 • Използвай само латиница, арабски цифри и знаци + и -.
 • При изписване на йоните първо запиши катиона.
12
Неутрализацията на Ba(OH)2 и H2SO4 протича по уравнението Ba(OH)2+ H2SO4--> BaSO4+2H2O.
 • Посочи молното отношение на разтворите, при което реакцията протича пълно (пълна неутрализация).
13
 • Използвай таблицата за разтворимост и запиши формулите на газовете, които се получават при разлагане на дадените електролити.
 • Използвай латиница и арабски цифри.
14
 • На схемата е представена електрическа верига, състояща се от консуматор (лампа) и разтвор на електролит.
 • Анализирай схемата и отговори на поставените въпроси, като използваш кирилица и малки букви.
15
В аналитичната химия се използват йоннообменни реакции за доказване наличието на йони в разтвори. Сулфатни йони (йоните на сярната киселина и солите ѝ) се доказват чрез образуване на бяла утайка от BaSO4. Запиши кратко йонно уравнение за доказване на сулфатни йони. Използвай латиница, не оставяй интервали между символите и вместо стрелка използвай знак =. Преди знака на йоните използвай символа ^.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас, с който ще провериш знанията си за йонообменните реакции и признаците за протичането им докрай – получаване на утайка, газ или слаб електролит. Ще тестваш уменията си за изразяване на йонообменните реакции с молекулно, пълно и съкратено йонно уравнение, както и за работа с таблицата за разтворимост. Затрудняват те реакции, по които се получава слаб електролит, който се разлага с отделяне на газ, както и реакциите на неутрализация? Направи теста и всички притеснения ще изчезнат. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се