new-logo

Тест: Йонообменни реакции с получаване на газ и слаб електролит

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Йонообменните реакции:
2
В емпиричните формули на електролитите първо се записва катиона, а след това аниона.
3
Посочи правилните твърдения.
4
"Шумяща проба" се нарича:
5
 • Посочи съкратеното йонно уравнение, което съответства на реакцията:
 •  CaCl2+Na2CO3--> 2NaCl +CaCO3
6
 • Използвай част от дадените думи и словосъчетания и попълни празните места в текста.
 • речник: основа, киселина, сол, естерификация, неутрализация, киселинен оксид, основен оксид
 • Използвай кирилица и малки букви.
7
Коя от следните реакции е неутрализация?
8
Подреди действията, които водят до пълно, точно и правилно изразяване на възможна йонообменна реакция.
9
Посочи уравненията, които пълно и правилно отразяват взаимодействието на Na2CO3  и H2SO4.
10
Посочи йонообменните реакции, които протичат докрай с отделяне на газ.
11
При температура над 1000^0C  CaCO3 (калциев карбонат) се разлага по уравнението:
12
 • Неутрализацията на Ba(OH)2 и H2SO4 протича по уравнението Ba(OH)2+ H2SO4--> BaSO4+2H2O.
 • Посочи молното съотношение на разтворите, при което реакцията ще протече пълно.
13
 • Използвай таблицата за разтворимост и запиши формулите на газовете, които се получават при разлагане на дадените електролити.
 • Използвай латиница и арабски цифри.
14
 • На схемата е представена електрическа верига, състояща се от консуматор (лампа) и разтвор на електролит.
 • Анализирай схемата и отговори на поставените въпроси, като използваш кирилица и малки букви.
15
 • Запиши химичното означение на йоните, реактив за доказване на сярна киселина и солите ѝ.
 • Използвай латиница и арабски цифри.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас на тема "Йонообменни реакции с получаване на газ и слаб електролит", с който ще провериш знанията си за йонообменните реакции и признаците за протичането им докрай – получаване на утайка, газ или слаб електролит. Ще тестваш уменията си за изразяване на йонообменните реакции с молекулно, пълно и съкратено йонно уравнение, както и за работа с таблицата за разтворимост. Затрудняват те реакции, по които се получава слаб електролит, който се разлага с отделяне на газ, както и реакциите на неутрализация? Направи теста и всички притеснения ще изчезнат. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (9)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се