logo

Тест: Хидролиза на соли. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Във воден разтвор соли на слаба основа и силна киселина (например FeCl3) хидролизират.
2
Посочи правилните твърдения. Във воден разтвор солите, получени от:
3
Водният разтвор на сол, получена от слаба киселина и слаба основа, може да има неутрална, кисела или основна (алкална) реакция.
4
Водният разтвор на FeCl3 променя цвета на виолетовия лакмус в червено. Следователно разтворът е:
5
Посочи солите, получени от два слаби електролита.
6
Използвай част от дадените думи и попълни празните места в текста:
 • речник: кисела, неутрална, алкална, хидролиза, неутрализация, естерификация
 • Използвай кирилица и малки букви.
7
Свържи солите със силата на електролитите, от които са получени.
8
Подреди уравненията така че да спазиш алгоритъма за изразяване на процес на хидролиза.
9
Използвай част от дадените символи и думи и попълни празните места в текста.
 • речник: основна, киселинна, неутрална, 2H^+, 2H^-, 2OH^-, 2OH^+, 2HOH
 • Химичните формули запиши с латиница и арабски цифри, а думите – с кирилица и малки букви.
10
 • Използвай част от дадените думи и попълни празните места в текста:
 • речник: еднаква, различна, = 7, > 7, < 7, алкална, кисела, неутрална
 • Използвай кирилица и малки букви.
11
 • Използвай таблицата за разтворимост и отговори с ДА или НЕ.
12
Използвай част от дадените думи и изрази и попълни празните места в текста.
 • Окислително-редукционна, обменна, йоннообменна, неразтворими, разтворими, малкоразтворими, газообразни
13
Дадени са солите Ca(NO3)2, ZnCl2, K2S. Класифицирай ги според pH на водните им разтвори.
 • Използвай латиница и арабски цифри.
 
14
 • Използвай таблицата за разтворимост и знанията си за хидролиза на соли и попълни пропуснатите думи в текста.
15
Използвай латиница и запиши правилната химична формула на веществото А, ако знаеш, че А e силен, разтворим във вода електролит, който хидролизира по уравнението без да оставяш празни места: \mathbfA + 2 H2O<--> 2NH4OH+H2SO4

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас, с който ще провериш знанията си за хидролиза на соли, получени при взаимодействието на силна киселина и слаба основа, слаба киселина и слаба основа. Все още срещаш трудност при изразяването на уравненията на хидролиза или при определяне на химичния характер на водния разтвор на солите. Това е тестът, който ще ти помогне да установиш и отстраниш пропуските. Не се бави, направи го!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се