new-logo

Тест: Хидролиза на соли. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
При изразяване на йонообменни реакции получените утайка, газ или слаб електролит се записват с емпирични/молекулни формули.
2
Посочи правилните твърдения.
3
Водният разтвор на сол, получена от слаба киселина и слаба основа, може да има неутрална, кисела или основна (алкална) реакция.
4
Какъв е химичният характер на воден разтвор на FeCl3?
5
Посочи правилните твърдения.
6
 • Използвай част от дадените думи и попълни празните места в текста:
 • речник: кисела, неутрална, алкална, хидролиза, осмоза, неутрализация, естерификация
 • Използвай кирилица и малки букви.
7
Свържи правилно елементите.
8
Подреди дадените електролити по намаляване на силата им.
9
 • Използвай част от дадените формули /думи и попълни празните места:
 • речник: основна, киселинна, неутрална, 2H^+, 2H^-, 2OH^-, 2OH^+, 2HOH
 • Химичните формули запиши с латиница и арабски цифри, а думите – с кирилица и малки букви.
10
 • Използвай част от дадените думи и попълни празните места в текста:
 • речник: еднаква, различна, =7, >7, <7, алкална, кисела, неутрална
 • Използвай кирилица и малки букви.
11
 • Използвай таблицата за разтворимост и отговори с ДА или НЕ.
12
 • Посочи правилната химична формула на веществото А, ако знаеш, че А e силен, разтворим електролит, който хидролизира по уравнението: \mathbfA + 2 H2O<--> 2NH4OH+H2SO4
13
 • Дадени са солите: ZnCl2, Ba(NO3)2, K2SO3.
 • Класифицирай ги според рН на водните им разтвори.
 • Използвай латиница и арабски цифри.
 
14
 • Използвай таблицата за разтворимост и знанията си за хидролиза на соли и попълни пропуснатите думи в текста.
15
 • Анализирай уравнението на хидролиза на солта  (NH4)3PO4 (амониев фосфат) и попълни празните места в текста:
 • (NH4)3PO4 + 3 H2O <--> 3NH4OH + H3PO4
 • Използвай кирилица и малки букви.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас на тема "Хидролиза на соли. Част 2", с който ще провериш знанията си за хидролиза на соли, получени при взаимодействието на силна киселина и слаба основа, слаба киселина и слаба основа. Все още срещаш трудност при изразяването на уравненията на хидролиза или при определяне на химичния характер на водния разтвор на солите. Това етестът, което ще ти помогне да установиш и отстраниш пропуските. Не се бави, направи го!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (4)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се