new-logo

Тест: Степен на окисление. Правила

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Редуктор е атом или йон, който:
2
Окислителят отдава електрони.
3
Посочи верните твърдения за означаването на степента на окисление.
4
В простите вещества степента на окисление на атомите е винаги:
5
Степента на окисление и валентността на атомите винаги съвпадат.
6
Попълни празните места в изречението така, че да получиш вярно определение за понятието степен на окисление. Използвай част от дадените ключови думи:
  • валентността, зарядът, йонни, ковалентни, метални
7
В почти всички случаи водородът е от:
8
Висшата положителна степен на окисление на всеки елемент от Б-групите съвпада с номера на групата.
9
Кислородът е винаги от -2 степен на окисление, с изключение на:
10
Флуорът е винаги от степен на окисление:
11
Металите са винаги от положителна степен на окисление.
12
Алгебричната сума от степените на окисление на всеки елемент в химичното съединение е равна на:
13
Напиши степените на окисление на кислорода в следните съединения.
  • Използвай арабски цифри и математически символи.
14
Дадено е уравнението 2Na+Cl2--> 2NaCl. Определи кой от елементите е окислител и кой – редуктор.
15
Определи степента на окисление на сярата в H2SO4.
  • Запиши отговора си с арабска цифра и математически символ.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас на тема "Степен на окисление. Правила", с който ще провериш запомнил ли си основните принципи при окислително-редукционните процеси. С въпросите ще се упражниш да пресмяташ степента на окисление на атоми в различни съединения и да определяш кой е редуктор и кой – окислител. Можеш ли това, ще си готов за отлично представяне на предстоящо изпитване в училище. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се