logo

Тест: Разтвори. Реакции в разтвори. Упражнение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Във воден разтвор електролитите (NaCl, K2SO4, CH3COOH)  търпят процес на:
2
Йонът SO4^2^- е:
3
Посочи реда, в който има само неелектролити.
4
Дадени са разтвори на готварска сол и глюкоза с еднакъв обем и еднаква молна концентрация. Водният разтвор на NaCl  има по-ниска температура на замръзване от водния разтвор на глюкоза C6H12O6 , тъй като в разтвора на глюкоза се съдържа по-голям брой частици
5
Съединението H2SO4 е киселина, защото във воден разтвор се дисоциира на:
6
В чаша подсладен чай слагаш още една бучка захар разбъркваш. Захарта се разтваря. Посочи вида на първоначалния разтвор (чай):
7
Посочи уравненията, в които е допусната грешка при изразяване на процеса електролитна дисоциация.
8
Физиологичният разтвор (w(NaCl)=0,9%) е изотоничен с кръвната плазма при постоянна температура. Това означава, че:
9
Избери разтвор, в който има движение на йони, вследствие на което разтворът провежда електричен ток.
10
В сравнение с дестилираната вода морската вода има:
11
Свържи електролитите с броя mol йони, които образуват във воден разтвор.
12
Сравни температурите  на замръзване на водни разтвори на NaCl и K2SO4. Двата разтвора са с равни обеми и равни концентрации.
13
Дадени са водни разтвори на веществата: HCOOH, CuSO4, C2H5OH, C6H5OH . За кое вещество се отнасят следните три характеристики: 1) има молекулен строеж; 2) много добре се разтваря във вода; 3) водният му разтвор е безцветен и не провежда електричен ток?
  • Запиши отговора си само с химична формула, като използваш латински букви и арабски цифри.
  • Не поставяй валентни черти и интервали  между символите.
14
Фирма за поддържане на пътищата при зимни условия трябва да закупи соли, с които да се "ръси" настилката срещу замръзване. Предложените соли са KCl, NaCl, CaCl2. Предложи на фирмата сол, която ще осигури замръзване на посипаната настилка при най-ниска температура. Запиши химичната формула на солта.
15
Електропроводимостта на разредени водни разтвори нараства с увеличаване броя на йоните в разтвора. Подреди веществата готварска сол (NaCl), захар (C12H22O11) и син камък (CuSO4.\, 5H2O) по нарастване на електропроводимостта, измерена във водните им разтвори с концентрация 0,1\, mol/L. Използвай кирилица и малки букви.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас, с който ще провериш знанията си върху реакции във водни разтвори на електролити. Различаваш ли електролити от неелектролити по свойствата им? Кои класове съединения са електролити и как се дисоциират? На кои йони се дължат общите им свойства и как се променя Тк и Тз на разтворите на електролити спрямо разтворите на неелектролити? Тези и други интересни въпроси те очакват в теста. Направи го и се подготви отлично за предстоящото изпитване или контролно в училище. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се