logo

Тест: Свойства на производни на въглеводородите

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Химичните свойства на органичните вещества се определят от:
2
Киселинни свойства проявяват:
3
За съединението CH3COCH3 е вярно, че:
4
Електролитната дисоциация е процес, характерен за водните разтвори на:
5
Свържи правилно елементите.
6
Кои от дадените съединения ще променят цвета на универсалния индикатор в червен?
7
Процесът на електролитна дисоциация е изразен правилно в:
8
Свържи елементите съединение - pH на водния му разтвор:
9
Кои от дадените съединения притежават основни свойства?
10
Кое от съединенията ще реагира с NaOH?
11
  • Попълни пропуснатите думи в текста.
  • речник: основните, киселинните, OH, CHO, NH2, COOH;
12
Посочи възможната реакция.
13
  • Кое е съединението \large A\mathbf\mathbf, ако е известно, че:
  • не променя цвета на универсалния индикатор;
  • взаимодейства с метали;
  • съдържа един въглероден атом?
  • Запиши съкратената му структурна формула (на латиница) и наименованието IUPAC (на кирилица) .
14
  • Довърши уравнениeто, запиши наименованието на продукта и определи вида на процеса.
  • За формулата използвай латиница и арабски цифри, а за процеса и името - кирилица и малки букви.
15
Подреди съединенията по засилване на киселинните им свойства.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас, с който ще преговориш, обобщиш и систематизираш знанията си за химичните свойства на кислород и азотсъдържащите производни на въглеводородите. Още веднъж ще провериш и уменията си за изразяване с химични уравнения на свойствата на тези съединения. Киселинни или основни свойства са характерни за основните класове органични съединения - алкохоли, феноли, алдехиди, кетони, амини, карбоксилни киселини? Кои от тях взаимодействат с активни метали? А за кои е характерен процесът на електролитна дицоциация? Направи теста и бъди със супер подготвка за изненадващо контролно в часа по химия. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се