new-logo

Тест: Задачи върху скорост на химичната реакция. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кое от представените взаимодействия протича в хомогенна система?
2
Законът на Клапейрон-Менделеев за състоянието на идеален газ има вида:
  • pV=const при T=const
3
Налягането влияе върху скоростта на химични процеси:
4
Молната (моларна) концентрация се изчислява с формулата:
5
При понижаване на температурата скоростта на химичната реакция:
6
Посочи правилно записаната връзка между налягане (\large p), обем (\large V) и концентрация (\large c) съгласно закона на Клапейрон-Менделеев.
7
Посочи твърденията, които се отнасят за величината температурен коефициент.
8
Ако общото налягане над хомогенна газова система се увеличи 2 пъти, то концентрацията на веществата в системата:
9
Скоростта на химична реакция се увеличава 2 пъти при повишаване на температурата с 10^0C.
  • Колко пъти ще се увеличи скоростта на реакцията, ако температурата се увеличи с 30^0C?
10
Попълни празните места в текста, като използваш кирилица и само малки букви.
  • ключови думи: увеличи, намали, усредни
11
Използвай част от дадените думи и попълни празните места в текста:
  • минималната, максималната, активираща, кинетична, разхлабят, заздравят
  • Запиши отговора си, като използваш кирилица и само малки букви.
12
Ако обемът на реакционния съд се увеличи 2 пъти, скоростта на реакцията 2CO(g) + O2(g)--> 2CO2(g) ще:
13
  • На схемата е показан енергетичен ход на екзотермична реакция.
  • Анализирай графиката и свържи отсечките А, В и С със съответстващите им характеристики.
14
Как ще се промени скоростта на реакцията 2H2(g)+ O2(g)--> 2H2O(g), ако намалим налягането (\large p) над системата 2 пъти?
15
Колко пъти ще се намали скоростта на химичната реакция
  • 3A(g)+2B(g)--> A3B2(g), ако налягането се намали 2 пъти?
  • Запиши само крайния резултат с арабски цифри.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас на тема "Задачи върху скорост на химичните реакции. Част 2", чрез което ще провериш знанията си за закона за действие на масите, за скоростната константа и влиянието на налягането и температурата върху скоростта на реакциите. Ще тестваш  уменията си за изразяване на кинетично уравнение за хомогенна и хетерогенна система, както и за решаване на задачи, свързани с промяна на налягането и температурата. Този тест ще ти помогне да се подготвиш за отличен на предстоящото контролно. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (6)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се