logo

Тест: Задачи върху скорост на химичната реакция. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Взаимодействието I2(g)+H2(g)<--> 2HI(g) е пример за химична реакция, която протича в хетерогенна система.
2
От уравнението за състоянието на идеален газ (от физиката) се извежда законът:
  • p.V=const, който е валиден при T=const.
  • Свържи символите от закона и значението им.
3
Ако в затворена газова система налягането се повиши два пъти (при T = const), то обемът на системата:
4
При повишаване на налягането в затворена газова система 2 пъти (при T = const) молната концентрация c на газовете в системата се увеличава два пъти.
5
При повишаване на температурата скоростта на химичната реакция:
6
За газовата система H2(g)+I2(g)<--> 2HI(g) налягането е увеличено (при T=const). Ще настъпят промени само в молната концентрация на водорода.
7
В затворена система протича реакцията H2(g)+I2(g)<--> 2HI(g). Налягането в системата се увеличава 5 пъти (T=const). Промените, които настъпват в системата, са:
8
Използвай част от дадените символи и числа и допиши кинетичните уравнения за скоростта на реакцията в системата H2(g)+I2(g)<--> 2HI(g) при T=const.
  • c(HI), c(I2), c(H2), 5, 10, 15, 20, 25, 30
9
Скоростта на химична реакция се увеличава 4 пъти при повишаване на температурата с 10^0C.
  • Пресметни колко пъти ще се увеличи скоростта на реакцията, ако температурата се увеличи с 50^\circC.
10
Използвай част от дадените букви и попълни празните места в текста.
11
Анализирай графиката от схемата. Свържи означенията на отсечките и верните им значения.
12
Анализирай графиката и отчети стойността на енергията на различните състояния.
13
Ускоряването на химична реакция с повишаване на температурата може да се изчисли с помощта на температурния коефициент \gamma съгласно формулата: \fracv1v=\gamma^\fract2 - t110.
  • Използвай данните от задачата: "Скоростта на химична реакция нараства 2 пъти, ако температурата се увеличи с 10^\circC. Колко пъти ще се ускори реакцията, ако температурата се повиши с 30^\circC?" и замести с необходимите числените стойности.
  • Използвай само арабски цифри.
14
Как ще се промени скоростта на реакцията 2H2(g)+ O2(g)--> 2H2O(g), ако налягането над системата се намали 2 пъти?
  • Използвай арабски цифри и запиши само крайния резултат от пресмятането. За попълване на изречението използвай кирилица и малки букви.
15
Пресметни колко пъти ще се увеличи скоростта на химичната реакция
  • 3A(g)+2B(g)--> A3B2(g), ако налягането се увеличи 2 пъти.
  • Запиши само крайния резултат с арабски цифри.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас, чрез който ще провериш знанията си за закона за действие на масите, за скоростната константа и влиянието на налягането и температурата върху скоростта на реакциите. Ще тестваш уменията си за изразяване на кинетично уравнение за хомогенна и хетерогенна система, както и за решаване на задачи, свързани с промяна на налягането и температурата. Този тест ще ти помогне да се подготвиш за отличен на предстоящото контролно. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се