Видео урок: Истински разтвори

09:46
10 108
26
Сподели във Фейсбук и спечели XP!
Описание на урока
Какъв е механизма на разтваряне на йонокристални вещества във вода, който учиш по химия за 10. клас? Кое вещество в един разтвор е дисперсната фаза и кое дисперсната среда? Когато се смесват две течности, коя се избира за разтворител? Какъв е топлинният ефект на разграждане на кристалната решетка на солта? А топлинният ефект на образуването на хидрати? Има ли разлика между хидрат и солват? Кои соли са кристалохидрати? Защо в химията има правило "Подобни се разтварят в подобни"? За всичко това ще научиш в новия ни видео урок по химия за 10. клас. Приятни минути със Стефан!
Раздел:
Разтвори
Ключови думи:
истински разтвори, разтворител, разтворено вещество, дисперсна среда, дисперсна фаза, хомогенни системи, разтворимост, химия 10. клас

За да коментираш този видео урок, стани част от Уча.се!

Коментари (26)
Профилна снимка
29.10.2013

Ученик

+11
много ми помогна урока мерси
Профилна снимка
05.01.2014

Ученик

+2
благодаря за урока
Профилна снимка
02.02.2013

Ученик

+7
Бихте ли ми обесни ли как серешава тази задача свързана с Колоидно дисперсни системи? Какъв заряд ще имат гранулите на колоиден разтвор,получен при взаимодеиствие на Na2S и излишък от Pb(N03)2
Профилна снимка
02.02.2013

Учител на уча.се

+8
Na2S + Pb(NO3)2 ---> 2NaNO3 + PbS Утайката от PbS образува колоидния разтвор. Кристалчетата от оловен сулфид са ядрото на гранулата. Щом реакцията протича в излишък на оломен динитрат то следва, че плътният адсорбционен слой върху ядрото ще е от онези йони от реактива в излишък, които участват в състава на утайката, т.е. оловните йони. Те са със заряд 2+, който определя зяряда на гранулата - положителен. Адсорбционният слой се допълва от малко количество нитратни йони, а дифузионният слой е изграден изцяло от нитратни йони. Мицеларната формула на частицата е:{[( m PbS) nPb2+ (2n-x)NO3 -]+x.xNO3 -}
Профилна снимка
03.02.2013

Ученик

+6
Благодаря за бъзрият отговор!
Профилна снимка
04.10.2013

Друг

+6
Ако разтворителя е в течна фаза, малкото разтворимо вещество в него е в газообразно, разтвора се нарича ...?
Профилна снимка
29.10.2013

Учител на уча.се

+7
Газ, разтворен в течност образува дисперсна система, наречена пяна.
Профилна снимка
23.01.2014

Ученик

+2
Здравейте, бих искала да ми помогнете със следната задача : Какво количество 5% р-р на меден сулфат може да се приготви от 100г. кристалохидрат CuSO4.5H2O
Профилна снимка
23.01.2014

Учител на уча.се

+4
Здравей Елена, Особеното в тази задача е, че солта е под формата на кристалохидрат и трябва да съобразиш, че заедно с него внасяш и определено количество ВОДА в разтвора. Товоможе да се пресметне като сметнеш молекулната маса на кристалохидрата и определиш колко от нея се дължи на водата. Тогава може да пресметнеш, колко вода има в 100 г кристалохидрат: М(кристалохидрат)=250 г/мол М(вода)= 90 г/мол m(H2O в кристалохидрата) = 100х90/250 = 36 г Тогава определяш, че в 100 г кристалохидрат имаш 100-36=64 г меден сулфат Сега вече можеш да определиш масата на р-ра с масова част 5% по формулата за масова част: 5= 64х100/m(р-ра) От тук пресмяташ m(р-ра)= 1280 г
Профилна снимка
19.01.2014

Ученик

+2
Здравейте, бих искал да ми помогнете при една задача след урока за Дисперсни системи. В сплав за запояване масовата част на калая е W(Sn)=42%, а на оловото W(Pb)=58%. Изчислете количеството вещество на всеки метал в тази сплав с маса 200g. Търси се n(Sn)=? n(Pb)=? . Благодаря ви още от сега! :)
Профилна снимка
23.01.2014

Учител на уча.се

+2
Здравей, Изгледа ли видеото с решени задачи? Направи го и надявам се, с тази елементарна задача ще се справиш сам. Първо трябва да пресметнеш масата на калая и оловото в 200 г сплав. После идва ред на количеството вещество. Количеството вещество се изчислява, като масата на веществото се раздели на моларната му маса, която е равна относителната атомна маса на елемента от периодичната таблица, само че в единици г/мол. :)
Профилна снимка
15.01.2014

Ученик

+2
Разтворителят всъщност н е е ли веществотом което запазва своята форма, ане вещвството с по-роляма маса???
Профилна снимка
16.01.2014

Учител на уча.се

+3
Здравей, Уточнението е правилно при разтваряне на твърди вещества или газове в течности. Тогава веществото, чието агрегатно състояние приема разтворът се нарича разтворител. В случая на еднакви агрегатни състояния разтворителят е веществото в по-голямо количество. Например разтвор на оцетна киселина във вода - разтворител е водата. Има и твърди разтвори - например на два метала - за разтворител се приема метала в по-голямо количество.
Профилна снимка
16.01.2014

Ученик

+2
Благодаря за отговора
Профилна снимка
15.01.2014

Ученик

+2
Може ли да ми помогнете да реша следната задача: Изчислете моларната част на азота и водорода в азотоводородната смес, образувана от 3 мола азот и 9 мола водород. ?
Профилна снимка
15.01.2014

Учител на уча.се

+2
Здравей Кристина, Моларната част е отношение на моловете на едно вещество към общия брой молове на сместа. Надявам се след това обяснение ще се справиш и сама. :)
Профилна снимка
16.01.2014

Ученик

+2
Да, ще се справя. Благодаря, Ви!
Профилна снимка
15.01.2014

Ученик

+2
Много хубав урок !!!
Профилна снимка
18.02.2017

Ученик

+1
много хубав урок
Профилна снимка
24.01.2016

Ученик

+1
Супер е!
Профилна снимка
25.01.2016

Учител на уча.се

+1
Благодарим, Стефан.
Профилна снимка
04.03.2014

Ученик

+1
Помощ за следнтата задача:Буферен разтвор съдържа CH3COOH (KD=1,8.10 на минус пета степен и CH3COONa.Koнцентрацията на всеки от компонентите е 0,1 мол/L.Колко е ph на разтвора?
Профилна снимка
04.03.2014

Ученик

+8
Неособена задача от теорията на буферните разтвори,но все пак е изчислителна,което за много ученици е плашещо,но както и да е: Започвам с дадено KD 1,8.10.10^ -5 , c(CH3COOH)=c(CH3COONa)=0,1 mol/l=10^ -1 mol/l, ph=? Тъй като е разтвор веществата са на йони: CH3COOH<-> CH3COO- + H+ CH3COOH-> CH3COO- +Na+ c(CH3COO-)=0,1 mol\l=10^ (-1) KD(CH3COOH)=c(CH3COO-) . c(H+)/c(CH3COOH) Чрез логаритмуване получаваме lgKD=lg c(H+)+ lg c(CH3COO-)/c (CH3COOH). Заместваме lg c(H+) с ph (pH=-lgc(H+)) и получаваме pH=-lgKD+lg c(CH3COO-)/c (CH3COOH) pH= -lg1,8.^(-5) + lg 10^(-1)/10^(-1)=4,74 Това е моето решение.Не казвам,че е най-точното,но аз така бих решил задачата.Очаквам някой да потвърди. Успех.
Профилна снимка
04.03.2014

Учител на уча.се

+2
Здравей Талиб, Решението на AHMED е перфектно! AHMED, абсолютно спокойна съм за представянето ти на Националната олимпиада :) Поздрави !:)
Профилна снимка
15.01.2014

Ученик

+1
Обаче като цяло урокът е много добър и го разбрах мерси много :)
Профилна снимка
19.01.2014

Ученик

+1
благодаря за урока :)
feedback
feedback