logo

Тест: Химични процеси. Признаци и видове. Химични системи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Отделянето на газ, утайка, звук, светлина, топлина, както и промяната в цвета, обема и рН са признаци за протичане на химична реакция.
2
Протичането на химичен процес може да се регистрира с помощта на:
3
Според еднородността на системата химичните системи са:
4
Кое от посочените НЕ е признак за протичане на химичен процес?
5
Хетерогенните системи:
6
Посочи химичните реакции, които протичат с отделяне на топлина.
7
Свържи елементите вид на химичната система - определение.
8
 • С част от дадените думи попълни празните места в текста.
 • Речник: еднакъв, различен, признаци, свойства, няма, има.
9
 • Довърши схемите, като поставиш подходящата дума/словосъчетание на правилното място.
 • Речник: твърдо вещество, газ, разтвор.
10
Свържи правилно видовете реакции с общите схеми, които ги изобразяват.
11
Свържи химичните реакции с техните характеристики.
12
Свържи химичните уравнения и видовете реакции.
13
 • Процесът, известен в практиката като "гасене на вар", се изразява с уравнението: CaO(s)+ H2O(l)--> Ca(OH)2(aq)
 • Анализирай процеса и го класифицирай.
14
Oпредели вида на системите според еднородността им. Означения: s - твърдо състояние; l - течност; g - газ; aq - воден разтвор
 • Отговорите запиши само с арабска цифра във възходящ ред.
 • 1)N2(g)+3H2(g)<--> 2NH3(g)
 • 2)Zn(s)+2HCl(aq)--> ZnCl2(aq)+H2(g)
 • 3) NaOH(aq)+HCl(aq)--> NaCl(aq)+ H2O(l)
 • 4) 2Al(s)+3Br2(g)--> 2AlBr3(g)
15
Свържи признаците за протичане със съответните им химични реакции.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас, с който ще провериш знанията си за признаците за протичане на химични реакции, видовете реакции според обмена на топлина с околната среда и според вида на химичната система. Ще тестваш и уменията си да прилагаш теоретичните знания в практически ситуации. Тестът ще те подготви за отлично представяне в училище. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се