logo

Тест: Масова част в сплави. Задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Сплавите са твърди разтвори на два или повече метала.
2
Посочи правилно означените величина - мерна единица:
3
Молната маса M(A) на просто вещество - метал е равна на относителната му атомна маса Ar(A).
4
Посочи правилната формула за изчисляване на молна маса:
5
Посочи математичен израз за изчисление на маса на сплав съставена от метал \mathbfX и метал \mathbfY:
6
 • Използвай периодичната таблица и запиши относителната атомна маса на дадените елементи.
7
 • Металите \mathbfA и \mathbfB влизат в състава на сплав.
 • Масовата част на метала \mathbfA в сплавта се намира по формулата:
8
 • Сплав на никел и желязо съдържа 36% Ni. Пресметни:
 • Колко грама желязо има в 300g сплав?
9
 • Изчисли и посочи масата на 2 mol Fe:
10
 • Сплав инвар съдържа  36% Ni и 64% Fe. Разполагаш с 270g Ni
 • Пресметни и запиши:
11
В сплав за запояване на части в електрониката се съдържа 44,5% калай и 55,5% бисмут. В 300g сплав има:
12
Колко грама Ni трябва да се прибавят към 480gFe, за да се приготви сплав инвар със съдържание 36%Ni и 64% Fe?
13
„Северно злато“ е сплав, от която са изработени монетите от 10,20,50 евроцента. Тя съдържа 89%Cu1%Sn както и  Zn и Al в равно процентно отношение. Пресметни и запиши:
 • 1. Колко е масовата част на цинка и алуминия в сплавта?
 • 2. Колко грама мед е необходима, за да се получи 500g от тази сплав?
14
 • Старобългарските монети датират от времето на Втората българска държава. Според материала, от който са изработени, биват златни (перпери), сребърни (аспри) и билонни (67%Cu и 33%Ag).
 • Пресметни колко грама мед и сребро се съдържат в запазените до наши дни 100 билонни монети (една от тях тежи 3g).
15
 • 200g сплав за свързване на поцинковани тръби (улуци) съдържа 47% калай и 53% олово.
 • Пресметни и свържи:

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас, в който ще провериш усвоил ли си решаването на изчислителни задачи върху масова част на сплави. Ще си припомниш основните величини в изчислителната химия - количество вещество, молна, относителна атомна маса и относителна молекулна маса. С помощта на този тест ще се чувстваш уверен в решаването на задачи и ще си подготвен за отлична оценка при изпитване в училище.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се