new-logo

Тест: Масова част в сплави. Задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Масова част на метала А в сплав се намира по формулата:
2
В кой ред величините и техните единици за измерване са правилно означени?
3
Молната (моларна) маса на просто вещество - метал е равна на относителната му атомна маса.
4
Правилната формула за изчисляване на молна (моларна) маса е:
5
 • Сплавта инвар има малък температурен коефициент.
 • Това означава, че в диапазона от -100^0C до +100^0C не променя линейните си размери ( дължина).
6
 • Използвай периодичната система и запиши относителната атомна маса на дадените елементи.
7
 • Масата на 2mol Fe е:
8
 • Сплав на мед и цинк (месинг) съдържа 65% Cu. Пресметни:
 • Колко грама цинк има в 220 g сплав?
 • Колко е масата на медта в сплавта?
 
9
Сплав инвар съдържа 36% Ni. Колко грама Fe са необходими за да се получи 500 g сплав?
10
 • Сплав инвар съдържа  36% Ni и 64% Fe. Разполагаш с 270 g Ni.
 • Пресметни и запиши:
11
В сплав за запояване на части в електрониката се съдържа 44,5% калай и 55,5% бисмут. В 300 g сплав има:
12
 • 200 g сплав за свързване на поцинковани тръби (улуци) съдържа 47% калай и 53% олово.
 • Пресметни и свържи:
13
Колко грама Ni трябва да се прибавят към 480 g Fe, за да се приготви сплав инвар със съдържание 36% Ni и 64% Fe?
14
 • Старобългарските монети датират от времето на Втората българска държава. Според материала, от който са изработени, биват златни (перпери), сребърни (аспри) и билонни (67% Cu и 33% Ag).
 • Пресметни колко грама мед и сребро се съдържат в запазените до наши дни 100 билонни монети (една от тях тежи 3 g).
15
 • "Северно злато" е сплав, от която са изработени монетите от 10, 20, 50 евроцента. Тя съдържа 89% Cu, 1% Sn и равно процентно съдържание на Zn и Al. Пресметни и запиши:
 • 1. Колко е масовата част на цинка и алуминия в сплавта?
 • 2. Колко грама мед е необходима, за да се получи 500 g от тази сплав?
 • 3. Какво е количеството вещество цинк в сплавта?

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас на тема "Масова част в сплави. Задачи", в който ще провериш усвоил ли си решаването на изчислителни задачи върху масова част на сплави. Ще си припомниш основните величини в изчислителната химия - количество вещество, молна (моларна маса), относителна атомна маса и относителна молекулна маса. С помощта на този тест ще се чувстваш уверен в решаването на задачи и ще си подготвен за отлична оценка при изпитване в училище.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (5)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се