logo

Тест: Принцип на Льо Шателие-Браун. Задачи. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Система в химично равновесие остава в това състояние безкрайно дълго време, ако условията в системата (температура, налягане, концентрация) НЕ се променят.
2
Подреди частите така, че да получиш твърдението на принципа на Льо Шателие - Браун.
3
Посочи правилните твърдения за равновесната константа Kc.
  • Когато в равновесна система се промени:
4
Свържи вида на реакцията, която протича с предимство след нарушаване на равновесието при промяна на концентрацията в равновесна система.
5
В равновесната система 2NO+O2<--> 2NO2 кислородът е изходно вещество в обратната реакция.
6
Посочи верните твърдения.
  • Когато в система в състояние на равновесие се промени:
7
Подреди изреченията, за да получиш вярно твърдение за поведението на система, изведена от състояние на равновесие след промяна в концентрацията.
8
В дадена обратима равновесна система изходните вещества и продуктите се определят според участието на веществата в обратната реакция.
9
Дадена е равновесната система 2NO+O2<--> 2NO2 . Избери с повишаване концентрацията на кой/кои участници в системата е възможно правата реакция да протече с предимство.
10
Избери системите, в които след нарушаване на равновесието вследствие понижаване концентрацията на кислорода, с предимство протича обратната реакция.
11
За система 2NO+O2<--> 2NO2 подбери правилните изрази за равновесната константа Kc и реакционното отношение Qc след увеличаване концентрацията на кислорода 2 пъти.
12
За процеса 2NO+O2<--> 2NO2 подреди етапите, през които ще преминеш, за да предвидиш посоката на реакцията, която протича с предимство след нарушаване на химичното равновесие, вследствие повишаване концентрацията на кислорода.
13
За системата в химично равновесие N2+O2<--> 2NO определи как чрез промяна на концентрацията ще нарушиш равновесието и ще благоприятстваш протичане на обратната реакция.
  • За попълване на празните места в текста използвай думите повиши или намали.
14
За система в равновесие 2A(g)+ B(g)<--> A2B(g) са съставени изрази за равновесната константа и реакционното отношение при T=const, както следва: Kc=\fracc(A2B)c^2(A). c(B)    и    Qc=\fracc(A2B)4c^2(A). c(B).
  • Анализирай двата израза и попълни празните места в текста. Използвай само кирилица и малки букви.
15
Нискокалоричните въглища се подлагат на процес на газификация, от който се получава воден газ (CO+H2) - суровина за органичния синтез. Газификацията се извършва съгласно уравнението C(s)+ H2O(g)<--> CO(g)+H2(g).
  • Допиши израза за равновесната константа на реакцията при T=const.
  • Сравни израза за реакционното отношение след извеждане на водния газ от системата, с израза за равновесната константа.
  • Направи извод за посоката на протичащата с предимство реакция.
  • За формулите използвай латиница, аритметични знаци и цифри. За текста използвай само кирилица.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас, с който ще упражниш знанията си за подвижността на химичното равновесие и най-вече ще тестваш уменията си да определяш посоката на приоритетната реакция след промяна в концентрацията на някой от участниците в равновесна система. Ще се научиш да предвиждаш промените в равновесните системи и чрез количествената характеристика на равновесието, равновесната константа K_c и реакционното отношение Q_c. Тестът е прекрасен начин да се подготвиш отлично за предстоящото изпитване в училище. Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се