new-logo

Тест: Принцип на Льо Шателие-Браун. Задачи. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Влиянието на външните фактори (t^0, p, c) върху състоянието на химично равновесие се описва качествено чрез принципа на Льо Шателие -Браун и количествено чрез равновесната константа (Kc).
2
 • Хомогенната газова система 2NO+O2<--> 2NO2 е в състояние на химично равновесие.
 • Посочи промените, които ще доведат до изместване на равновесието по посока на правата реакция.
3
При какви външни условия в равновесната система 2CO+O2<--> 2CO2 , обратната реакция ще протича с по-голяма скорост ( т.е. v2> v1)?
4
Оказва ли влияние промяната на общото налягане върху равновесната система N2+O2<--> 2NO?
5
Съгласно закона на Бойл-Мариот (p1.V1=p2.V2) промяната на налягането над затворена газова система ще доведе до промяна на концентрацията на участващите вещества.
6
Свържи твърденията със съответстващия им аргумент.
7
Посочи твърденията, които се отнасят за равновесната константа Kc.
8
Свържи уравненията със съответстващия им израз за равновесна константа.
9
Системата 2CO+O2<--> 2CO2 е в състояние на химично равновесие.
 • При кои промени на условията правата реакция (v1) ще протича с по-голяма скорост?
10
Попълни празните места в текста, като използваш някои от изброените.
 • речник: намаляване, увеличаване, SO2,SO3
 • За думите използвай кирилица и малки букви, а за химичните формули - латиница и арабски цифри.
 
11
Дадените системи са в състояние на химично равновесие.
 • За коя от тях равновесието ще се измести по посока на правата реакция , ако се увеличи налягането?
 
12
Даден е процесът 2NO+O2<--> 2NO2. Концентрацията на кислорода се увеличава два пъти.
 • Подреди етапите, през които ще преминеш, за да предвидиш  посоката на изместване на химичното равновесие, използвайки равновесната константа.
13
 • Дадена е реакцията: 2NO+O2<--> 2NO2, която е в състояние на химично равновесие.
 • Ще се промени ли стойността на Kc, ако налягането над системата се повиши?
 • Запиши отговора си, като използваш кирилица и малки букви.
14
 • Дадена е равновесната система N2+3H2<--> 2NH3. Изразът за равновесната константа е Kc=\fracc^2(NH3)c(N2).c^3(H2).
 • Анализирай и попълни празните места в текста.
 • Използвай кирилица, малки букви и знак за сравнение.
15
Анализирай дадената реакция CO2+C<--> 2CO-Q и попълни празните места в текста.
 • За думите използвай кирилица и малки букви, а за химичните формули – латиница и арабски цифри.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас на тема "Принцип на Льо Шателие-Браун. Задачи.Част 1", с който ще упражниш знанията си за принципа на подвижното равновесие и най-вече ще тестваш уменията си да определяш посоката, в която ще се измести химичното равновесие при промяна на концентрацията и  налягането в една равновесна система. Ще се научиш да предвиждаш промените в равновесните системи и чрез количествената характеристика на равновесието - (Kc) Упражнението е прекрасен начин да се подготвиш отлично за предстоящото изпитване в училище. Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (9)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се