logo

Тест: Прости вещества и неорганични съединения. Упражнение. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Основните хидроксиди реагират с киселини. Получава се сол и вода. Реакцията е известна като неутрализация.
2
Посочи верните твърдения за калциев оксид.
3
За да реагира метал с разредена киселина, е необходимо металът:
4
Посочи верните твърдения за взаимодействието S+O2\oversett-->SO2.
5
При взаимодействие на силно активен метал с разредена киселина НЕ се получават:
6
Подбери верните възможности за веществото А от схемата: основен оксид + вода --> А
7
Взаимодействието CaO+SO2--> CaSO3 е пример за реакция по схемата:
8
Изолзвай част от дадените формули и довърши уравнението: Na2O, Na(OH)2, NaOH, H2, H, H2O.
9
Подбери съединение, с което може да се извърши неутрализация на HNO3.
10
Използвай част от дадените означения и напиши уравнение, което отговаря на схемата: метал+ неметал --> сол
  • Al2O3, Al(OH)3, Al, Br, Br2, HBr, AlBr3, Al(Br)3, AlBr
11
На схемата киселина 1 + сол 1 --> киселина 2 + сол 2  съответства уравнението:
12
С името "шумяща проба" в химията е известна реакцията:
13
В нуждите на електрониката се приготвя т.нар. "гасена" солна киселина, като в 20% разтвор на солна киселина се разтворят няколко гранули цинк. Допиши уравнението на реакцията, която протича при "гасене" на солната киселина.
14
Допиши схемите, с помощта на които може да се получи основа. Използвай само кирилица.
15
На снимката е илюстрирано взаимодействието на простите вещества алуминий и йод. Състави изравнено уравнение за реакцията. Не оставяй интервали и вместо стрелка в уравнението запиши знака =.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас, с който ще провериш умението си да решаваш задачи върху основните свойства на неорганичните вещества. Знаеш ли схемите с видовете свойства на всеки клас неорганични вещаства и умееш ли да ги изразяваш с химични уравнения? Тва ще провериш лесно и ефикасно с нашия тест. Направи го и бъди с отличен резултат по химия и в клас!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се