logo

Тест: Електролиза в разтвор на сол. Хлоралкална електролиза

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Електролизата е явление, което протича най-често в разтвор или стопилка на сол.
2
Електролизата на воден разтвор на натриев хлорид е промишлен метод за получаване на:
3
При хлоралкална електролиза анодът е положителния електрод, на който се получава простото вещество Cl2.
4
На катода при хлоралкална електролиза:
5
Във воден разтвор готварската сол се дисоциира по уравнението:
6
Избери йоните, които се съдържат във воден разтвор на натриев хлорид.
7
Посочи верните твърдения. В РОАМ от ляво на дясно:
8
При конкуренция между йони, на катода се електронеутрализират онези катиони, които:
9
При наличие на Cl^- и OH^- йони в разтвора на анода се електронеутрализират:
10
Избери метали, коото могат да се получат на катода при електролиза на воден разтвор на тяхна сол.
11
Посочи грешните уравнения за електродните реакции за електролиза на воден разтвор на натриев хлорид.
12
Посочи реакцията, която НЕ се извършва на електродите при електролиза на воден разтвор на цинков сулфат.
13
Проведена е електролиза на воден разтвор на оловен динитрат (Pb(NO3)2). Попълни празните места, така че да се получат верни твърдения.
  • Използвай кирилица и малки букви. Веществата подреждай като започнеш с неметала с двуатомна молекула.
14
Проведена е хлоралкална електролиза във воден разтвор на калиев хлорид. Попълни празните места така, че да се получат верни твърдения за продуктите, получени в процеса.
  • Използвай кирилица и малки букви.
15
При електролиза на воден разтвор на KI в електролизната вана се добавя разтвор на нишесте. Около анода се получава тъмносиньо оцветяване. Запиши името на веществото, на което се дължи тази цветна реакция.
  • Използвай кирилица и малки букви.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас, чрез който ще провериш знанията си за електролиза на соли във воден разтвор и уменията си да изразяваш с уравнения процесите, извършващи се на катода и на анода. С интересните въпроси ще упражниш способностите си да работиш с реда на относителната активност на металите (РОАМ) и реда на относителната активност на анионите и да определяш кои йони ще се електронеутрализират на анода и на катода. Тестът е добър начин да се подготвиш за отличен при изпитване в училище.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се