Упражнение: Електролиза в разтвори на електролити


Описание на упражнението

Онлайн упражнение по химия за 10 клас на тема "Електролиза в разтвори на електролити", чрез което ще тествате знанията си за електролиза на соли във воден разтвор и уменията си да изразявате с уравнения процесите, извършващи се на катода и на анода. Способностите си да работите с реда на относителната активност на металите (РОАМ) и реда на относителната активност на анионите (РОАМ)  и да определяте кои йони ще се електронеутрализират на анода и на катода, ще проверите с въпросите в теста. Упражнението е добър начин да се подготвите за отличен при изпитване в училище.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Електролиза може да се извършва както в стопилка, така и във воден разтвор на соли.
5т. 2. В електролизната вана няма:
5т. 3. Анодът в електролизна клетка е отрицателният електрод.
5т. 4. Катодът в електролизната клетка е:
5т. 5. Във воден разтвор готварската сол се дисоциира по уравнението:
6т. 6. Във воден разтвор на натриев хлорид има:
6т. 7. Посочете верните твърдения:
6т. 8. При конкуренция между йони на катода се електронеутрализират онези катиони, които:
6т. 9. При наличие на Cl^- и OH^- йони в разтвора на анода ще се електронеутрализират:
6т. 10. Допълнете уравненията на процесите, извършващи се на катода и анода при електролиза на воден разтвор на натриев хлорид
  • Използвайте латиница, арабски цифри и аритметични знаци.
6т. 11. Посочете грешното твърдение за електролиза на воден разтвор на натриев хлорид.
6т. 12. Посочете реакцията, която НЕ се извършва на електродите при електролиза на воден разтвор на цинков сулфат.
11т. 13. При провеждане на електролиза на воден разтвор на никелов сулфат, на катода ще се отдели:
11т. 14. Хлоралкална електролиза е проведена с воден разтвор на калиев хлорид. В резултат на електролизата ще се получат:
11т. 15. Натриева основа може да бъде получена от натриев хлорид чрез:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!