Литература8. клас

Първи раздел

Важни уводни уроци

 • 1
  Новата литература на Уча.се за 8. клас. Как да уча лесно и резултатно?
 • 2
  Какво научих по литература в 7. клас? Преговор

Втори раздел

Античност

 • 3
  Античност
 • 4
  Епохи в Античността
 • 5
  Човекът и общността в древноелинския свят
 • 6
  Литература на Античността
 • 7
  Митологията като културен феномен
 • 8
  Митология. Митологичен цикъл
 • 9
  Митологията на Древна Гърция
 • 10
  Митове за герои
 • 11
  Митът за Прикования Прометей
 • 12
  Всичко важно за мита за Едип
 • 13
  Троянски митологичен цикъл
 • 14
  Омир. Омиров въпрос. Всичко най-важно
 • 15
  Творческа история на поемата "Илиада". Омир
 • 16
  Подробен анализ на първа песен на поемата "Илиада" на Омир
 • 17
  Анализ на шеста песен на поемата "Илиада". Омир
 • 18
  Образите на Ахил и Хектор според поемата "Илиада". Омир
 • 19
  Анализ на двадесет и втора песен на поемата "Илиада". Омир
 • 20
  Анализ на двадесет и четвърта песен на поемата "Илиада". Омир
 • 21
  Най-важното за поемата "Илиада". Обобщение
 • 22
  Сафо. Стихотворението "Любов"
 • 23
  Софокъл. Жизнен и творчески път
 • 24
  Творческа история и сюжет на "Едип цар". Софокъл
 • 25
  Анализ на трагедията "Едип цар". Софокъл
 • 26
  Творческа история и сюжет на трагедията "Антигона". Софокъл
 • 27
  Анализ на трагедията "Антигона". Софокъл
 • 28
  Героите в трагедията "Антигона". Софокъл
 • 29
  Театърът и драмата в Древна Гърция
 • 30
  Всичко важно за Античността. Обобщение

Трети раздел

Средновековие

 • 31
  Средновековие. Култура на Средновековието
 • 32
  Библия. Стар и Нов завет
 • 33
  Книга Битие: Сътворението на света и човека
 • 34
  Старозаветен евангелски сюжет. Каин и Авел
 • 35
  Мойсей. Изход от робството
 • 36
  Новозаветни сюжети. Св. Богородица
 • 37
  Десетте Божи заповеди
 • 38
  Посланията в десетте Божи заповеди
 • 39
  Нов завет. Възникване на християнството
 • 40
  Евангелие от Матея. Животът на Исус Христос
 • 41
  Всичко важно за евангелие от Марко
 • 42
  Евангелие от Лука
 • 43
  Всичко важно за евангелие от Йоан
 • 44
  Притчи на Исус Христос
 • 45
  Всичко важно за Библията. Обобщение
 • 46
  Основни черти на старобългарската литература
 • 47
  Периодизация на старобългарската литература
 • 48
  Жанрове на старобългарската литература
 • 49
  Делото на Св. св. Кирил и Методий
 • 50
  Анализ на „Пространно житие на Константин-Кирил”. Климент Охридски
 • 51
  "Пространно житие на Константин-Кирил". Климент Охридски
 • 52
  Анализ на "Азбучна молитва". Константин Преславски
 • 53
  Анализ на "За буквите". Черноризец Храбър
 • 54
  Всичко важно за Средновековието. Обобщение

Четвърти раздел

Ренесанс

 • 55
  Всичко важно за Ренесанса. Обща характеристика
 • 56
  Джовани Бокачо. Живот и творчество
 • 57
  "Декамерон". Творческа история. Джовани Бокачо
 • 58
  Анализ на сборника "Декамерон". Джовани Бокачо
 • 59
  Анализ на "Притчата за трите пръстена". Джовани Бокачо
 • 60
  Испански ренесанс. Всичко най-важно
 • 61
  Мигел де Сервантес. Живот и творчество
 • 62
  "Дон Кихот". Творческа история и сюжет. Мигел де Сервантес
 • 63
  "Дон Кихот". Герои и проблеми в романа. Мигел де Сервантес
 • 64
  Същност на Английския ренесанс. Всичко най-важно
 • 65
  Уилям Шекспир. Живот и творчество
 • 66
  "Хамлет". Творческа история и основни проблеми. Уилям Шекспир
 • 67
  Анализ на трагедията "Хамлет". Уилям Шекспир
 • 68
  Сравнение между "Дон Кихот" и "Хамлет". Уилям Шекспир
 • 69
  Всичко важно за сонетите на Шекспир
 • 70
  Античност, Средновековие и Ренесанс. Сравнение
 • 71
  Всичко важно за Ренесанса. Обобщение
 • 72
  Най-важното от литературата за 8. клас

Пети раздел

Аз създавам текстове

 • 73
  Всичко важно за есето
 • 74
  Как да напишем есе?
 • 75
  Как успешно да участваме в дискусия?

Шести раздел

Стара програма литература 8. клас

 • 76
  Градът в българската литература
 • 77
  Как да учим с видео уроците на Уча.се?
 • 78
  Димчо Дебелянов. Жизнен и творчески път
 • 79
  Творческа история и основни проблеми в стихотворението "Да се завърнеш в бащината къща". Димчо Дебелянов
 • 80
  Носталгията по родния дом в стихотворението „Да се завърнеш в бащината къща”. Димчо Дебелянов
 • 81
  Анализ на стихотворението "Помниш ли, помниш ли". Димчо Дебелянов
 • 82
  Николай Лилиев. Жизнен и творчески път
 • 83
  Анализ на стихотворението "Тихият пролетен дъжд". Николай Лилиев
 • 84
  Настроенията в "Тихият пролетен дъжд". Николай Лилиев
 • 85
  Анализ на "Светло утро" и "Кръгозори надвесени". Николай Лилиев
 • 86
  Христо Смирненски. Жизнен и творчески път
 • 87
  "Зимни вечери".Творческа история, композиция и основни проблеми в цикъла. Христо Смирненски
 • 88
  Анализ на цикъла "Зимни вечери". Христо Смирненски
 • 89
  Анализ на стихотворението "Юноша". Христо Смирненски
 • 90
  Елисавета Багряна. Жизнен и творчески път
 • 91
  Анализ на стихотворението "Потомка". Елисавета Багряна
 • 92
  Образът на лирическата героиня в стихотворението "Потомка". Елисавета Багряна
 • 93
  Светослав Минков. Жизнен и творчески път
 • 94
  Диаболизмът в българската литература
 • 95
  Творческа история, сюжет и композиция на разказа "Дамата с рентгеновите очи". Светослав Минков
 • 96
  Героите в разказа "Дамата с рентгеновите очи". Светослав Минков
 • 97
  Никола Вапцаров. Жизнен и творчески път
 • 98
  Анализ на "Песен за човека". Никола Вапцаров
 • 99
  Позициите на двамата събеседници в „Песен за човека”. Никола Вапцаров
 • 100
  Емилиян Станев. Жизнен и творчески път
 • 101
  Творческа история, сюжет и основни проблеми в повестта "Крадецът на праскови". Емилиян Станев
 • 102
  Героите в повестта "Крадецът на праскови". Емилиян Станев
 • 103
  Блага Димитрова. Жизнен и творчески път
 • 104
  Анализ на стихотворението "Жена". Блага Димитрова
 • 105
  Образът на жената в стихотворението „Жена” на Блага Димитрова
 • 106
  Николай Хайтов. Жизнен и творчески път
 • 107
  Творческа история, сюжет и основни проблеми в разказа "Дервишово семе". Николай Хайтов
 • 108
  Героите в разказа "Дервишово семе". Николай Хайтов
 • 109
  Ивайло Петров. Жизнен и творчески път
 • 110
  Творческа история, сюжет и композиция на повестта "Преди да се родя". Ивайло Петров
 • 111
  Герои в повестта "Преди да се родя". Ивайло Петров
 • 112
  Валери Петров. Жизнен и творчески път
 • 113
  Анализ на стихотворението "Японският филм". Валери Петров
 • 114
  Драмата на човека в стихотворението "Японският филм". Валери Петров
 • 115
  Павел Вежинов. Жизнен и творчески път
 • 116
  Творческа история, сюжет и основни проблеми в разказа "В един есенен ден по шосето". Павел Вежинов
 • 117
  Героите в разказа "В един есенен ден по шосето". Павел Вежинов
 • 118
  Йордан Радичков. Жизнен и творчески път
 • 119
  Творческа история, сюжет и композиция на разказа "Нежната спирала". Йордан Радичков
 • 120
  Героите в разказа „Нежната спирала”. Йордан Радичков
 • 121
  Най-важното от първия срок по литература за 8. клас
 • 122
  Как да напишем интерпретативно съчинение?
 • 123
  Важни литературни термини
 • 124
  Как се пише есе?
 • 125
  Как успешно да участваме в дискусия?
 • 126
  Най-важното, което трябва да знаем от литературата за 8. клас
feedback
feedback