Математика12. клас

Първи раздел

Стереометрия

 • 1
  Многостени. Всичко най-важно. Стереометрия
 • 2
  Многостени. Задачи за преговор
 • 3
  Предмет на стереометрията. Аксиоми на стереометрията
 • 4
  Аксиоми на стереометрията. Важни задачи
 • 5
  Следствия от аксиомите на стереометрията. Важни теореми
 • 6
  Взаимно положение на две прави в пространството
 • 7
  Критерий за кръстосани прави
 • 8
  Теореми за успоредност на прави и равнини в пространството
 • 9
  Задачи с теоремите за успоредност на прави и равнини
 • 10
  Успоредни равнини
 • 11
  Ъгъл между две прави в пространството
 • 12
  Перпендикулярност между права и равнина
 • 13
  Перпендикулярност между права и равнина. Важни задачи
 • 14
  Ортогонално проектиране
 • 15
  Теорема за трите перпендикуляра
 • 16
  Ъгъл между права и равнина
 • 17
  Перпендикуляр и наклонена към равнина
 • 18
  Двустенен ъгъл. Всичко важно и задачи
 • 19
  Перпендикулярни равнини
 • 20
  Призма. Всичко важно. Стереометрия
 • 21
  Лице на повърхнина на призма
 • 22
  Пирамида. Всичко важно. Стереометрия
 • 23
  Лице на повърхнина на пирамида
 • 24
  Сечение на многостен с равнина
 • 25
  Пресечена пирамида. Лице на повърхнина
 • 26
  Обем на призма. Всичко важно. Стереометрия
 • 27
  Обем на пирамида. Важни задачи
 • 28
  Обем на пресечена пирамида. Важни задачи
 • 29
  Кръгов цилиндър. Лице и обем. Стереометрия
 • 30
  Кръгов цилиндър. Важни задачи
 • 31
  Кръгов конус. Лице и обем. Стереометрия
 • 32
  Пресечен кръгов конус. Лице и обем
 • 33
  Пресечен кръгов конус. Важни задачи
 • 34
  Сфера и кълбо. Лице на сфера и обем на кълбо
feedback
feedback