Човекът и природата3. клас

Първи раздел

Преговор

 • 1
  Природата около мен
 • 2
  Човешкото здраве
 • 3
  Природни бедствия и злополуки

Втори раздел

Тела и вещества

 • 4
  Телата около нас
 • 5
  Свойства на материалите. Приложение
 • 6
  Твърди тела, течности и газове. Свойства
 • 7
  Промени на телата и веществата
 • 8
  Тест. Какво научих за телата и веществата

Трети раздел

Въздух и вода

 • 9
  Свойства на въздуха
 • 10
  Свойства на водата
 • 11
  Трите състояния на водата
 • 12
  Кръговрат на водата в природата
 • 13
  Значение на водата и въздуха за живота на планетата Земя
 • 14
  Тест. Какво научих за въздуха и водата

Четвърти раздел

Живите организми и тяхната среда

 • 15
  Живи организми
 • 16
  Групиране на живите организми
 • 17
  Основни групи животни
 • 18
  Как животните и растенията оцеляват
 • 19
  Хранителни вериги
 • 20
  Среда на живот и приспособяване на живите организми
 • 21
  Движение
 • 22
  Размножаване
 • 23
  Тест. Живи организми и среда на живот

Пети раздел

Разнообразие в животинския свят

 • 24
  Групиране на животните според вида на храната им
 • 25
  Животните във водата
 • 26
  Животните на сушата
 • 27
  Как да помогнем на животните
 • 28
  Тест. Какво научих за животните

Шести раздел

Разнообразие в растителния свят

 • 29
  Животът на растенията
 • 30
  Групиране на растенията. Растения на сушата
 • 31
  Групиране на растенията. Растения във водата
 • 32
  Растенията и тяхната среда на живот
 • 33
  Тест. Какво научих за растенията
 • 34
  Опазвам природата. Интересни факти за растения и животни

Седми раздел

Аз и моето здраве

 • 35
  Органи на човешкото тяло
 • 36
  Скелет и мускули
 • 37
  Органи на храненето
 • 38
  Зъби и грижите за тях
 • 39
  Дишане и органи, които движат кръвта в тялото
 • 40
  Мозък, сърце и бели дробове
 • 41
  Език, стомах, черва
 • 42
  Здравословно хранене. Хигиена. Помощ при злополука
 • 43
  Тест. Моето здраве
 • 44
  Моето здраве
 • 45
  Тест: Аз и моето здраве
 • 46
  Тест. Какво научих в трети клас
Върни се горе
feedback
feedback