Български език за българи в чужбина2. клас

Първи раздел

Звукове и букви

 • 1
  Звукове и букви в българския език
 • 2
  Гласни звукове. А, ъ, о, у, е, и. Ударение
 • 3
  Правопис на гласните звукове
 • 4
  Звучни съгласни звукове пред беззвучни
 • 5
  Звучни съгласни звукове в края на думата
 • 6
  Правопис на съгласни звукове. Обобщение
 • 7
  Трудни звукове и букви. Част 1. Щ, ю, я
 • 8
  Трудни звукове и букви. Част 2. Йо, ьо, дж, дз

Втори раздел

Видове изречения

 • 9
  Съобщителни изречения
 • 10
  Въпросителни изречения

Трети раздел

Правописни и правоговорни норми

 • 11
  Съществително име
 • 12
  Род и число на съществителното име
 • 13
  Съществително име. Особености
 • 14
  Съществителни имена за страни и националности
 • 15
  Съществителни собствени имена
 • 16
  Умалителни съществителни имена
 • 17
  Промяна на съществителните имена по число. Част 1
 • 18
  Промяна на съществителните имена по число. Част 2
 • 19
  Синоними
 • 20
  Прилагателно име
 • 21
  Род и число на прилагателното име
 • 22
  Правопис на прилагателните имена
 • 23
  Глаголи. Число на глаголите
 • 24
  Правопис на глаголите
 • 25
  Съществителни имена, прилагателни имена, глаголи
 • 26
  Качества на човек
 • 27
  Пиша писмо
 • 28
  Думи за учтивост при общуване
 • 29
  Съобщение и покана
 • 30
  Водя разговор
 • 31
  Поздравителна картичка

Четвърти раздел

Думи в речта

 • 32
  Видове речници
Върни се горе
feedback
feedback