Първи раздел

Светлина

 • 1
  Спектър на видимата светлина
 • 2
  Показател на пречупване на светлината
 • 3
  Отражение и пречупване на светлината
 • 4
  Пречупване на светлината. Решаване на задачи
 • 5
  Пълно вътрешно отражение с Башар Рахал
 • 6
  Пълно вътрешно отражение. Решаване на задачи
 • 7
  Дисперсия на светлината
 • 8
  Интерференция на светлина. Интензитет
 • 9
  Опит на Юнг. Принцип на Хюйгенс
 • 10
  Кохерентни вълни
 • 11
  Интерференция на светлина от тънък слой
 • 12
  Дифракция на светлината от преграда
 • 13
  Дифракция на светлината от процеп
 • 14
  Дифракционна решетка
 • 15
  Дифракционни спектри
 • 16
  Дифракция на светлината. Решаване на задачи
 • 17
  Светлината. Вълна или частица
 • 18
  Фотоелектричен ефект
 • 19
  Фотоелектричен ефект. Уравнение на Айнщайн
 • 20
  Фотоелектричен ефект. Закономерности
 • 21
  Фотоелектричен ефект. Приложения
 • 22
  Фотоелектричен ефект. Решаване на задачи
 • 23
  Топлинно излъчване. Закон на Стефан
 • 24
  Топлинно излъчване. Закон на Вин
 • 25
  Закон на Стефан. Решаване на задачи
 • 26
  Закон на Вин. Решаване на задачи
 • 27
  Закони при топлинното излъчване. Решаване на задачи
 • 28
  Източници на светлина
 • 29
  Инфрачервени и ултравиолетови лъчи
 • 30
  Рентгенови лъчи
 • 31
  Вълнови свойства на частиците
 • 32
  Геометрична оптика. Обобщение
 • 33
  Вълнова оптика. Обобщение
 • 34
  Квантова теория за светлината. Обобщение

Втори раздел

От атома до космоса

 • 35
  Спектър на водородния атом
 • 36
  Квантов атомен модел на Бор
 • 37
  Обяснение на спектъра на водорода
 • 38
  Атомни преходи. Лазери
 • 39
  Атомно ядро
 • 40
  Енергия на връзката и масов дефект
 • 41
  Енергия на връзката (решаване на задачи)
 • 42
  Радиоактивност
 • 43
  Особености на радиоактивността
 • 44
  Алфа-, бета-, и гама-разпадане
 • 45
  Делене на урана. Ядрени реактори
 • 46
  Термоядрен синтез
 • 47
  Елементарни частици
 • 48
  Кварки
 • 49
  Звезди
 • 50
  Зависимост между спектър и светимост
 • 51
  Еволюция на звездите
 • 52
  Светът на галактиките
 • 53
  Вселена
Върни се горе
feedback
feedback