Политика за защита на личните данни на „Уча.се“

Ние в „Уча.се“ се стремим да опазим цялата информация за теб по най-високи стандарти и чрез съвременни технически и организационни мерки. С времето изградихме стриктни процедури и правила за защита на твоите лични данни. Можеш да прочетеш по-подробно описанието на всички неща в настоящата Политика.

Администратор на твоите лични данни е „Уча.се“ ЕООД, ЕИК 202294245, със седалище и адрес на управление гр. София 1407, ул. „Сребърна“ № 14, ет. 2, представлявано от управителя Дарин Маджаров.

Европейският съюз прие Общ регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г., който ние ще наричаме просто Регламента, с цел да защити използването на твоите лични данни. Според регламента „лични данни“ е всяка информация, която се отнася до теб и чрез която можеш да бъдеш идентифициран. Използването на личните ти данни регламентът нарича „обработване“ и това може да бъде не само събирането им от нас, когато ползваш услугите на сайта www.ucha.se (Услугите), но и всяко друго действие с тях.

Нашите принципи за защита на личните ти данни:

 • Законосъобразност и прозрачност

  Обработваме твоите лични данни в съответствие със закона, по честен и прозрачен начин:
  а) с цел да спазим задълженията си към теб, когато ти предоставяме своите услуги;
  б) с твое съгласие, когато това е необходимо;
  в) с цел легитимно осъществяване на дейността ни, внедряване на иновации и безпроблемното ти потребителско преживяване;
  г) с друга законосъобразна цел.
  Всеки потребител решава дали и как да използва услугите ни. Регистрационните форми, които попълваш със своите лични данни, имат обозначени задължителни полета, без които е невъзможно да ти предоставим съответната услуга или част от нея, останалите са по желание и нямат задължителен характер.

 • Право на информиран избор

  Винаги ти предоставяме точна информация и ти даваме право на избор за типа лични данни, които събираме от теб, както и за целите и срока, за които ги събираме и обработваме. Няма да използваме твоите лични данни за цели, несъвместими с тези принципи, с нашата Политика за защита на личните данни или с конкретни уведомления, свързани с нашите услуги.

 • Достъп до данните ти

  Предоставяме ти разумен достъп и възможност за преглед, коригиране, допълване, пренасяне или изтриване на предоставените ни твои лични данни.

 • Ограничение на целите

  Използваме твоите лични данни само за целите, посочени към момента на събирането им, както и за допълнителни, съвместими с тях цели, съобразно закона.

 • Сигурност на данните

  За да защитим твоите лични данни от злоупотреби, прилагаме строги мерки за защита на информацията, която ние съхраняваме, и изискваме същото ниво на сигурност от нашите партньори, на които я предоставяме, за да изпълним поетите към теб задължения.

 • Отчетност за по-нататъшен трансфер

  Споделяме твоите личните данни с трети страни само ако те са задължени да им осигурят същите нива на защита, каквито ти осигуряваме ние.

Как използваме твоите данни

Ние от „Уча.се“ събираме и използваме твоята лична информация, за да можем да изпълним задълженията си към теб, като потребител на нашите услуги, описани в Общите условия. Ето няколко примера как го правим:

 • По силата на договора между нас

  Използваме предоставените ни лични данни, за да можем да изпълним задълженията си към теб. Данните са ни необходими, за да можем да поддържаме активна комуникация с теб и/или твоите родители/настойници във връзка с нашите услуги (например за извършване на доставка, за направено плащане и други). Най-вече използваме данните ти, за да ти предлагаме съобразени с нуждите ти уроци.

  Поддържаме точни данни за връзка и регистрация, за да ти осигурим ползване на сайта на „Уча.се“ и цялостна потребителска поддръжка. Освен това ти предлагаме услуги и функции, към които проявяваш интерес, и ти даваме възможност да участваш в класации и да изпълняваш мисии.

 • Защита на самоличността ти

  Ние се грижим за сигурността на твоята информация, която се съхранява при нас. Когато взаимодействаш с нас, ние се задължаваме да предприемем разумни стъпки за проверка на твоята и/или тази на твоите родители/настойници самоличност, като например потребителско име и парола, преди да ви дадем достъп до личните ти данни.

 • Проучвания и иновации

  Създаваме нови уроци, функции и услуги, като използваме инструменти за развойна дейност и включваме дейности за анализиране на данни.

 • Реклама

  Предоставяме ти промоционални оферти за услуги на „Уча.се“ в съответствие с твоите интереси. Това може да е свързано с инструментите за автоматично събиране на данни. Можем да споделяме част от информацията за теб с доставчици на маркетингови услуги и дигитални маркетингови мрежи, за да ти показваме реклами, които представляват интерес за теб. За да научиш повече, прочети по-долу как Уча.се използва инструментите за автоматично събиране на данни и как можеш да се откажеш от това.

Какви твои данни събираме

Личните данни, които събираме от теб, зависят от услугите, които използваш, и могат да включват следното:

1. Информация, която предоставяш директно:
 • информация за обратна връзка с теб (например име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и други подобни данни за връзка);
 • данни, необходими за обработване на плащанията и за предотвратяване на измами;
 • данни за акаунта – информация за това как купуваш или се регистрираш за нашите услуги, видовете услуги, хронология на трансакциите и плащанията, както и друга информация, свързана с акаунта ти;
 • защитени данни за достъп – потребителски идентификатори, пароли, подсещания за пароли и друга подобна информация за сигурност, свързана с удостоверяването и достъпа до акаунти ти;
 • демографски данни – например държавата, в която живееш, пол, възраст, обща информация за образованието ти;
 • предпочитания – информация за предпочитанията и интересите ти във връзка с нашите услуги и предпочитанията ти за получаване на съобщения от нас, с цял подобряване на услугата, която ти предоставяме;
 • данни от социални мрежи - предлагаме функции за социалните медии, които ти позволяват да споделяш информация чрез своите профили в социалните мрежи и да общуваш с нас чрез уеб сайтовете на различни социални медии. Използването на тези функции може да доведе до събиране и споделяне на информация за теб в зависимост от функцията. Затова е важно да се запознаеш с политиките за поверителност и настройките на сайтовете на социалните медии, които използваш.
 • друга уникална идентифицираща информация – например данни, които ни предоставяш при личен контакт, онлайн, по телефона или по пощата или други канали за обслужване на потребители, отговори на въпроси от потребителски анкети или конкурси, както и допълнителна информация, която събираме за улесняване на предоставянето на нашите услуги и за да отговорим на запитванията ти.

Помни, че не си длъжен да споделяш личните си данни, които изискваме, но при тези случаи това би попречило да ти предоставим нашите услуги, определени специализирани функции или да отговорим ефективно на запитванията ти.

2. Информация, която събираме автоматично, когато ползваш нашите услуги:
 • информация за посещението и активността ти в нашия уебсайт, включително съдържанието, което разглеждаш и използваш;
  Част от тази информация се събира чрез нашите инструменти за автоматично събиране на данни, които включват бисквитки и уеб отметки. За да научиш повече, прочети как използваме инструментите за автоматично събиране на данни.
 • анонимни отговори на въпроси от анкети или обобщена информация за това как се използват нашите услуги;
  В хода на работата си прилагаме процес на деидентификация или псевдонимизация на данните, за да сведем до минимум вероятността да бъдеш идентифициран чрез използване на тези данни с наличните технологии.

3. Информация от трети страни:
 • Получаваме информация от трети страни, която смятаме за достоверна и която е обществено достъпна. Подобна информация са лични данни, като име, адрес, имейл адрес, интереси и определени демографски данни.
 • За да предлагаме определени услуги на корпоративно ниво, получаваме твоите данни за контакт от определено длъжностно лице на твоя работодател или училище. При необходимост може да използваме информация, предоставена от теб или твоя работодател, заедно с информация от обществено достъпни и други онлайн и офлайн източници, за да влезем във връзка с теб относно предоставяните от нас услуги.

Събираме личните ти данни, когато използваш нашите услуги или когато комуникираш с нас по телефон, имейл и всички модерни начини за общуване.

Как опазваме данните ти

В „Уча.се“ има въведени високо технологични, технически и административни мерки за опазване на личните данни, които обработваме, за да сме сигурни, че неоправомощени лица няма да получат достъп до тях, и да не позволим изтичането и неправомерното им използване, както и за да гарантираме правилното им използване съгласно закона за период, в който тези данни са ни легитимно необходими.
„Уча.се“ периодично тества и преразглежда ефективността на мерките за защита на данните срещу рискове от загуба, неправомерно използване, неоторизиран достъп, разкриване, изменение или изтриване/унищожаване без правно основание.
В случай на нарушаване на сигурността на личните данни, „Уча.се“ веднага ще уведоми надзорния орган и субекта на данни, както и ще документира всяко нарушение на сигурността на личните данни, в т.ч. фактите, свързани с нарушението, последиците от него, предприетите действия за справяне с нарушението.

Как споделяме твоите данни с трети лица

Споделяме личните ти данни в следните случаи:

 • Споделяне с доставчици на услуги

  Използваме доставчици на услуги, които вършат определени дейности от наше име. Тези доставчици на услуги могат да се намират както в страни от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, така и в САЩ или в други държави по света и да предлагат услуги като обработване на плащания с кредитни карти, клиентска поддръжка, изпълнение на поръчки, доставка на продукти, персонализиране на съдържание, IT услуги, доставчици на имейл услуги, хостинг на данни. Нашите доставчици на услуги са задължени по силата на нашите правоотношения и законовите регулации да пазят личните данни, получени от нас, и нямат право да ги използват за други цели освен за извършване на услугите съгласно нашите указания.

 • Корпоративни трансакции

  Ако в някакъв момент „Уча.се“ реши да преструктурира дейността си, можем да разкриваме или прехвърляме лични данни към потенциални купувачи или да получаваме лична информация от продавачи, като наше задължение е да осигурим адекватна защита за личните ти данни при този тип трансакции.

 • Спазване на закона

  Можем да споделяме личните ти данни, ако сме задължени да: (а) отговорим на надлежно упълномощени заявки за информация от правоприлагащите органи, както и да спазваме изискванията за националната сигурност и други изисквания на правоприлагащите органи; (б) спазим закон, наредба, призовка или съдебно нареждане; (в) разследваме и да помогнем за предотвратяване на заплахи за сигурността, измами или друга криминална или зловредна дейност; или (г) защитим правата или личната безопасност на нашите служители и трети лица съгласно действащото законодателство.

Как можеш да получаваш допълнителна информация от нас, съответно да преустановиш получаването на такава:

 • В „Моят профил“, в секция „Редактиране на профила“, подсекция „Известия“ можеш да избереш да получаваш по имейл допълнителна информация от нас.

 • Ако си родител/настойник, можеш да избереш да получаваш имейл от нас с информация за постигнатите резултати от твоето дете през седмицата.

 • Ако си заявил получаване на подобни съобщения, можеш да се откажеш от получаването им, като деактивираш маркираното поле в „Моят профил“, в секция „Редактиране на профила“, подсекция „Известия“.

Реклами и предложения в сайтове на трети лица

 • „Уча.се“ има реклами в уеб сайтове, собственост на трети лица. Понякога това се постига чрез споделяне на лични данни, както е описано в раздела за как Уча.се си служи с инструментите за автоматично събиране на данни.

 • Освен това използваме и позволяваме на рекламни мрежи и други трети страни да използват бисквитки и други инструменти за автоматично събиране на данни, за да определяме как взаимодействаш с нашия уеб сайт, съобщения и услуги, както и с определени партньорски уеб сайтове, и да идентифицираме интересите ти, да създаваме профили и сегменти по интереси с цел предлагане на максимално полезни и подходящи за теб услуги. За допълнителна информация разгледай как Уча.се си служи с инструментите за автоматично събиране на данни.

Как използваме инструментите за автоматично събиране на данни

Използваме и позволяваме на определени други компании да използват бисквитки, уеб отметки и други подобни технологии („автоматични инструменти за събиране на данни“) във връзка с нашите услуги. Правим това, за да разберем как използваш нашите услуги, и да подобрим потребителския ти опит.

Повече информация за инструментите за автоматично събиране на данни ще намериш на адрес: www.allaboutcookies.org.

 • Какво са бисквитките (cookies) ?

  Бисквитките са текстови компютърни данни, съхранявани в браузъра на потребителя, предназначени за използване от уеб страници. Тези данни позволяват да се идентифицира устройството на потребителя и поведението на дадена уеб страница да е съобразено с неговите индивидуални предпочитания. Бисквитките обикновено съдържат името на уеб сайта, времето за съхранение на крайното устройство и уникален номер.

 • Как използваме бисквитки?

  „Уча.се“ използва бисквитки, за да се адаптира съдържанието на страницата към предпочитанията на потребителя и за оптимизиране на използването на уеб сайта. Чрез тях създаваме и анонимна статистика (относно поведението на потребителя в сайта) с цел подобряване на структурата и съдържанието на сайта. Целта е „Уча.се“ да предоставя оптимални резултати лично за теб.

 • Какви бисквитки използваме?

  „Уча.се“ използва два вида бисквитки – бисквитки на сесията и постоянни бисквитки. Бисквитките на сесията са временни файлове, които са на твоето устройство, докато не излезеш от уеб сайта или не деактивираш софтуера, с който разглеждаш интернет страниците (уеб браузър). Постоянните бисквитки (fixed) се пазят за срока, посочен в параметрите на бисквитките, или докато не бъдат отстранени ръчно от потребителя.

  Тук описваме по-подробно всички видове бисквитки:

  А. Видове бисквитки, според необходимостта на услугата:

  Тип Подробности
  Необходими Те са необходими за правилното функциониране на сайта или за дадена функционалност, която потребителят желае да използва.
  Функционални Те са важни за изпълнението на услугата, защото:
  • служат за подобряване и осигуряване на високо ниво на функционалността на услугата;
  • са много важни за някои функции на услугата и тяхното заключване ще доведе до неправилното функциониране на някои процеси.
  Бизнес Те спомагат за изпълнението на бизнес процесите на сайта. Блокирането им няма да попречи на пълната функционалност на сайта. Блокирането им може да доведе до понижено ниво на обсужване или поддръжка. Тази категория включва например бисквитките при провеждането на различни маркетинг кампании.

  Б. Видове бисквитки според времето, за което те ще бъдат запазени в устройството на потребителя:

  Тип Описание
  Временни бисквитки Бисквитките, поставени по време на престоя в сайта (сесията). Те се заличават, когато сесията е прекратена.
  Постоянни бисквитки Те остават в устройството на потребителя за определен период или без срок на изтичане.

  В. Видове бисквитки според произхода – администратора, който управлява бисквитките:

  Тип Описание
  Бисквитки от сайта Бисквитки, поставени директно от собственика на сайта.
  Външни бисквитки Бисквитки, поставени от трети страни със съгласието на собственика на сайта.
   • Забележка: Бисквитките могат да се активират от сървърите на партньор от друго място – друга държава или дори различна правна система. Възможно е партньорите да имат други стандартни политики за бисквитките, различни от упоменатите в този документ.

  Г. Според преследваната цел:

  Тип Описание
  Конфигуриране на услугите Използват настройките, функциите и други услуги на сайта.
  Безопасност и надеждност на услугата Осигуряват възможности за проверка на автентичността и оптимизират производителността на сайта.
  Заверка Предоставят информация, когато потребителят е извън линия (офлайн), за да може сайтът да запази съответната информация и функции.
  Състояние на сесията Записват информацията за това как потребителят използва сайта. Те могат да включват най-посещаваните страници или съобщения за грешки, които се появяват на някои страници. Бисквитките се използват за съхранение на т.нар. „състояние на сесията“, за да помогнат за подобряване на услугата и повишаване на комфорта на сърфиране.
  Процеси Позволяват гладкото функциониране на сайта и неговите функции.
  Реклама Позволяват показването на реклами и съобщения на други сайтове, които са интересни за потребителите, за да може съдържанието на платформата да е максимално полезно.
  Местоположение Позволяват персонализиране на информацията, показвана за местоположението на потребителя.
  Анализ и изследвания, одит на аудиторията Позволява на собственика на сайта да разбере по-добре предпочитанията на потребителите си и чрез проведения анализ да подобри и развие продукта и услугите. Обикновено собственикът на сайта или изследващата компания събира анонимна информация и данни за тенденциите на процеса, без да се идентифицират индивидуалните потребители или личните им данни.
 • Бисквитките и личните данни

  Личните данни, които са събрани от бисквитките, могат да бъдат използвани единствено за осъществяването на конкретни функции в сайта, свързани със самия потребител. Личните данни са криптирани, за да се предотврати достъпът до тях от неоторизирани лица.

 • Изтриване на бисквитки и отказ

  Ако не искаш да разрешаваш бисквитките изобщо или искаш да използваш само определени бисквитки, моля, разгледай настройките на браузъра си. Можеш да използваш настройките на браузъра си, за да оттеглиш по всяко време дадено вече съгласие да използваме бисквитки, както и за да триеш вече приети бисквитки. Менюто на раздел „Помощ“ на браузъра ти и уеб сайтът www.allaboutcookies.org съдържат подробна информация за процеса на отказ от бисквитки за различните браузъри.

  Имай предвид, че чрез деактивиране на определени бисквитки може да бъде ограничен достъпът ти до някои функции и части от съдържание в „Уча.се“.

  За да се откажеш от проследяване от Google Анализ в нашите уеб сайтове, използвай http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

  Ако искаш да се откажеш от бисквитки на трети страни във връзка с реклами, базирани на интересите ти, посети следния адрес: www.youronlinechoices.eu/bg.

 • Какво са уеб отметки

  Уеб отметката (нарича се също уеб маяк или чист GIF) е прозрачно графично изображение (обикновено 1 пиксел x 1 пиксел), което се вмъква в онлайн съдържание, видео клип или имейл и позволява на сървър да чете определен тип информация от устройството ти, като например кога си разгледал определено съдържание или конкретно съобщение по имейл.

 • Кога използваме уеб отметки

  Използваме и позволяваме на избрани трети страни да използват уеб отметки (обикновено в комбинация с бисквитки), за да обобщаваме информация за използването на уеб сайта ни от теб, взаимодействията ти по имейл или други средства за комуникация, да измерваме ефективността и да ти предлагаме подходящо съдържание и реклами.

  Можем например да вмъкваме уеб отметки в имейл съобщения или бюлетини, за да определяме дали съобщенията ни са отваряни, дали са предприети действия във връзка с тях, както и дали инструментите ни за кореспонденция функционират правилно.

 • Отказ от уеб отметки

  Тъй като уеб отметките са същите като всяко друго искане за съдържание, включено в създаването на уеб страницата, не можеш да ги откажеш или да изключиш. Имаш евентуално възможност да деактивираш уеб отметките в имейл съобщенията, като не изтегляш изображения, съдържащи се в съобщенията, които получаваш (тази функция зависи от софтуера за имейл, използван на персоналния ти компютър). Трябва да се има предвид, че това действие невинаги ще отмени уеб отметка или други инструменти за автоматично събиране на данни от имейл съобщение поради специфичните характеристики на софтуера за имейл. За допълнителна информация в тази връзка разгледай информацията, предоставена със софтуера за имейл или от доставчика на услугата. Уеб отметките могат да бъдат спрени при определени обстоятелства, като изключиш бисквитките или промениш настройките за бисквитките в браузъра си.

Упражняване на твоите права и връзка с нас

Имаш право на достъп до всички лични данни, които си ни предоставил или които съхраняваме за теб. Имаш право също така да заявиш коригиране, допълване, ограничаване, прехвърляне или изтриване на личните ти данни, както и да изискваш разяснения във връзка с обработването им. В определени случаи искането ти може да бъде отхвърлено въз основа на закон, например когато предоставянето на информация ще разкрие лични данни на друго лице или когато съществува правна забрана да разкриваме подобна информация.

 • Право на достъп

  Можеш да поискаш от нас потвърждение за това дали обработваме твоите лични данни, и ако отговорът е да, да поискаш достъп до тях. Това става, като изпратиш искане до нас на имейла или адреса, посочени по-долу.

 • Право на поправка

  Можеш да поискаш от нас да поправим твои неточни лични данни или да допълним тези, които вече имаме.

 • Право на възражение

  Ако обработваме твоите данни на основание наш легитимен интерес, ти имаш право да възразиш по всяко време спрямо обработката на тези лични данни за тази конкретна цел.

 • Право на изтриване (правото да бъдеш забравен)

  При определени обстоятелства е възможно да поискаш от нас да изтрием твоите личните данни и ако законът ни го позволява, ние ще направим това в най-кратки срокове. В такъв случай вече няма да можем да ти предоставяме нашите услуги.

 • Право на ограничаване на обработката

  Можеш да поискаш от нас ограничаване в обработването на личните ти данни. В този случай съответните данни ще бъдат маркирани и ще могат да се обработват от нас само за определени цели.

 • Право на преносимост на данните

  При определени обстоятелства е възможно да имаш право да получиш своите лични данни, които си ни предоставил, в структуриран често използван формат, който може да се разчете от машина (напр. в дигитален формат), и да поискаш прехвърляне на тези данни към друго лице, без ние да възпрепятстваме това, ако такова прехвърляне е технически изпълнимо.

 • Право на подаване на жалба пред надзорен орган

  Ако мислиш, че твоите права във връзка с личните данни са били нарушени, моля, свържи се с нас, за да видим как да решим въпроса.

  Можеш да се свържеш и с местните органи по защита на личните данни и да подадеш жалба при тях, по-специално ако живееш в страна от Европейския съюз по постоянно местожителство или на мястото на предполагаемото нарушение.

  В България това е Комисията за защита на личните данни:

  адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2;

  уеб сайт: www.cpdp.bg;

  електронна поща:[email protected];

  тел.: 00359 2 9153519.


  Свържи се с нас

  Ние в „Уча.се“ ценим твоето мнение. Ако имаш въпроси или притеснения относно нашата политика за защита на личните данни, събирането и използването на твоите лични данни или във връзка с евентуално нарушение на Закона за защита на личните данни, можеш да се свържеш с нас на:

  имейл: [email protected];

  адрес: гр. София 1407, кв. „Хладилника“, ул. „Сребърна“ № 14, ет. 2.

Промени в нашата политика за защита на личните данни

Ако направим промени в нашата политика за защита на личните данни, ще публикуваме актуализирания текст тук и ще посочим датата на последната редакция. Ако промените са важни и съществено изменят практиките ни за защита на твоите лични данни, ще те уведомим чрез други средства, например по имейл или чрез публикуване на уведомление на нашия уеб сайт и/или страниците ни в социалните медии, преди да влязат в сила промените. Последната актуализация на тази политика за защита на личните данни е от май 2018 г.

Тази политика за защита на личните данни не важи за приложения, продукти, услуги, уеб сайтове или функции на социални медии на трети страни, до които се осъществява достъп през връзки, предоставяни чрез нашия уебсайт за твое удобство. Съветваме те да се запознаеш с политиката за поверителност на всеки сайт, в който влизаш, преди да позволиш събиране на данни за теб.

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се