Математика9. клас

Първи раздел

Начален преговор

Втори раздел

Класическа вероятност

Трети раздел

Функции

Четвърти раздел

Системи линейни уравнения с две неизвестни

Пети раздел

Системи уравнения от втора степен с две неизвестни

Шести раздел

Подобни триъгълници

Седми раздел

Рационални неравенства

Осми раздел

Метрични зависимости между отсечки

Девети раздел

Рационални изрази. Рационални уравнения

Десети раздел

Тригонометрични функции на остър ъгъл

Единайсети раздел

Стара програма

Върни се горе
feedback
feedback