logo

Тест: Годишен преговор. Химични процеси. Задачи. Част 3

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Взаимодействието на азот и кислород протича при нагряване и дава:
2
Синтезът на азотен оксид във високите слоеве на атмосферата се случва при гръмотевични бури и е част от естествения кръговрат на азота.
3
Човечеството замърсява въздуха с големи количества азотни оксиди, образувани при: 
4
Азотните оксиди са сериозни замърсители на въздуха, защото:
5
Простото вещество азот е неметал и реагира с:
6
Подбери вярно изразеното и изравнено уравнение за синтез на амоняк.
7
Дадени са два процеса:
  1. 3H2+N2<--> 2NH3 +Q;
  2. N2+O2<--> 2NO-Q.
Посочи верните твърдения за процесите.
8
Ако при постоянна температура в равновесната система3H2+N2<--> 2NH3 +Q се понижи налягането, според принципа на Льо Шателие-Браун равновесието ще се измести по посока на:
9
За реакцията N2+O2<--> 2NO, която се извършва в хомогенна система в състояние на равновесие при T=const, промяната на налягането:
10
Методът на Хабер-Бош за синтез на амоняк от прости вещества се извършва съгласно уравнението  N2+3H2<--> 2NH3+Q.
  • Използвай думите увеличи или намали и попълни празните места в текста за оптималните условия за добив на амоняк.
11
Производството на амоняк е от огромно значение за получаване на:
12
Използвай част от дадените думи и изрази и попълни празните места в текста.
  • обратната, правата, лявата, увеличава, намалява, инхибитор, катализатор, промотор
13
Посочи процесите, при които промяната на налягането в системата НЕ влияе (при T=const) върху изместването на химичното равновесие.
14
Простото вещество азот при стайна температура реагира единствено с метала литий.
  • Запиши с изравнено уравнение реакцията за получаване на трилитиев нитрид.
  • Използвай само латиница, не оставяй интервали и вместо стрелка в уравнението постави знак "=".
15
Азотният диоксид, съдържащ се в атмосферата, взаимодейства с влагата от въздуха и образува смес от азотна и азотиста киселина, които участват в т.нар. киселинни дъждове.
  • Запиши с изравнено уравнение описания процес.
  • Използвай латиница, не оставяй интервали и вместо стрелка в уравнението постави знак "=".

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас, с който ще си помогнеш за годишния преговор върху химични процеси. С интересни въпроси и задачи ще преговориш химичното равновесие, кои са оптималните условия за максимален добив при промишления синтез на амоняк и как може да се влияе с промяна на условията върху химичното равновесие. А защо количеството на азотните оксиди в атмосферния въздух трябва да се следи постоянно? Как и къде от простото вещество азот се образува азотен оксид и каква е ролята му в естествения кръговрат на азота в природата? Направи теста, за да се подготвиш отлично по тези въпроси!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се