logo

Тест: Влияние на температурата върху равновесието

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Ако в затворена равновесна система се промени температурата, равновесието:
2
При обратими реакции, ако правата реакция е екзотермична, то обратната е:
3
Посочи ГРЕШНИТЕ твърдения.
4
След повишаване на температурата в равновесна система, равновесието се измества по посока на ендотермичната реакция.
5
При понижаване на температурата в равновесна система, равновесието се измества винаги по посока на:
6
Свържи реакциите с верните топлинни ефекти.
7
Затворена хомогенна система 2NO2<--> N2O4+Q е охладена с течен азот (\approx -190^\circC). Цветът на газа в колбата:
8
За обратими химични реакции е в сила равенството Q(\to )=|-Q(<-- )| , което означава, че:
9
Избери верните части, с които може да завършиш изречението.
 • Ако в затворена система в равновесие се понижи температурата,:
10
В затворена система 2NO2<--> N2O4+Q в състояние на равновесие е повишена температурата.
 • Използвай част от дадените думи и изрази и попълни празните места в текста.
 • нарушава, измества, екзотермичната, ендотермичната, правата, обратната, по-светло, по-тъмно
11
Използвай част от дадените думи и попълни празните места в твърдението.
 • екзотермичната, ендотермичната, правата, обратната, поглъща, отделя
12
Свържи верните по смисъл означения за зависимостта на равновесната константа от температурата.
13
В равновесната система 3H2+N2<--> 2NH3+Q  е понижена температурата.
 • Избери по един от предложените отговори и попълни празните места в текста, като използваш кирилица и малки букви.
14
Дадени са затворени равновесни системи:
 1. N2+O2<--> 2NO-Q
 2. 2NO+O2<--> 2NO2+Q
 3. H2+I2+Q<--> 2HI
 4. -Q+2H2+O2<--> 2H2O
 • Анализирай системите и отговори на поставените въпроси, като попълниш цифровия код (номерата) на реакциите.
 • При повече от един възможен отговор подреждай цифрите по нарастването им, като не оставяш интервали и отделяш цифрите със запетая.
15
За химичната система 2NO2 -Q<--> N2O4 в равновесие при стайна температура е определена равновесна константа Kc. След това колбата с газовете е потопена в гореща вода (t^\circ\approx +100^\circC).
 • Анализирай данните и отговори с Да или Не.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас, с който ще провериш знанията си за това как промяната на температурата в затворена равновесна система влияе върху състоянието на равновесие. Умееш ли да определяш посоката, в която се измества равновесието след понижаване или повишаване на температурата? А как промяната на температурата се отразява на равновесната константа? Как се обяснява изместване на равновесието с принципа на Льо Шателие-Браун? Всичко това сме включили в интересни и полезни въпроси и задачи, които ще ти помогнат да се подготвиш перфектно и за изпитване в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се