Упражнение: Киселини според теорията на Арениус


Описание на упражнението

Онлайн тест по химия за 10. клас на тема "Киселини според теорията на Арениус", чрез който ще тестваш знанията си за киселини според теорията на електролитна дисоциация, кой е общият йон при дисоциация на всички киселини, кои киселини са едноосновни и кои многоосновни, как се изразява електролитната дисоциация на многоосновните киселини. Уменията ти да изразяваш чрез обща формула електролитната дисоциация на киселините, както и общите им химични свойства, ще провериш с поредица от въпроси в упражнението. Задачите в теста ще ти помогнат да усвоиш не само свойствата на киселините, но и да се подготвиш отлично преди предстоящото контролно в училище. Учи  и се забавлявай!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Киселините са електролити, които във воден разтвор се дисоциират само на:
5т. 2. Общите свойства на киселините се дължат на получените при електролитна дисоциация на един или повече водородни катиони.
5т. 3. Киселините са съединения с:
5т. 4. Коя от схемите изразява правилно електролитната дисоциация на киселина?
5т. 5. Посочи уравненията, в които правилно е изразен процесът на електролитна дисоциация.
6т. 6. В молекулите на киселините има водороден атом, свързан с:
6т. 7.
  • Посочи правилните твърдения.
6т. 8. С кои от посочените вещества не може да взаимодейства HCl?
6т. 9. Използвай част от дадените думи и словосъчетания и попълни празните места в текста:
  • речник: киселини, червено, жълто, основи, соли, се променя, не се променя
  • Използвай кирилица и малки букви.
6т. 10. Използвай част от дадените химични формули и допиши качествената реакция за доказване на сярна киселина.
  • Na2SO4, BaCl2, KOH, HCl, BaSO4
6т. 11.
  • Използвай част от дадените думи и попълни празните места в текста.
  • речник: киселините, основите, солите, хидроксидни, водородни, метални, един, два, три
  • Използвай кирилица и малки букви.
6т. 12. Кои от дадените вещества са киселини?
  • CaO, NaOH, HNO3, Na2SO4, NaH, SO3, KNO3, H2S, Mg(OH)2, H3PO4
  • Запиши на съответното място химичните им формули, като използваш латиница и арабски цифри.
11т. 13. Подреди етапите на електролитна дисоциация на фосфорната киселина (H3PO4), като завършиш със сумарното уравнение.
11т. 14. Свържи по двойки йоните и наименованията им.
11т. 15. Довърши уравненията за свойства на азотната киселина, като свържеш съответстващите части.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!