Упражнение: Киселини


Описание на упражнението

Онлайн упражнение по химия за 10 клас на тема "Киселини", чрез което ще тествате знанията си за киселини според теорията на електролитна дисоциация, на какви общи йони се дисоциират всички киселини, кои киселини са едноосновни и кои многоосновни, как се изразява електролитната дисоциация на многоосновните киселини. Уменията ви да изразявате чрез обща формула електролитната дисоциация на киселините, както и общите им химични свойства, ще проверите с поредица от въпроси в упражнението. Задачите в теста ще ви помогнат да усвоите не само свойствата на киселините, но и да се подготвите отлично преди предстоящото контролно в училище. Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Киселините имат общи свойства, защото всяка киселина се дисоциира с образуването на един или повече водородни катиони.
5т. 2. Киселините се дисоциират във воден разтвор съгласно схемата:
5т. 3. Киселините са съединения с:
5т. 4. С уравнението HCl--> H^++Cl^- се изразява процес на:
5т. 5. Солната киселина е едноосновна киселина.
6т. 6. В молекулите на киселините има водороден атом, свързан с:
6т. 7.  Дисоциацията на сярна киселина протича с разкъсване на връзките:
6т. 8. Продуктите в сумарното уравнение на електролитна дисоциация на сярна киселина са:
6т. 9. Допишете уравненията, изразяващи етапите на електролитна дисоциация на сярната киселина (използвайте латиница, арабски цифри и математически знаци).
6т. 10. Общото уравнение, изразяващо електролитна дисоциация на киселини, има вида (допишете като използвате латиница, арабски цифри и аритметични знаци):
6т. 11. Свържете по двойки киселините и съответстващата им основност.
6т. 12. Всички киселини имат общи свойства - взаимодействие с метали, с основни оксиди, основи, соли и др., защото във водните им разтвори има:
11т. 13. Попълнете липсващите части от уравненията, изразяващи дисоциацията на степени на въглеродната киселина (използвайте латиница, арабски цифри и аритметични знаци).
11т. 14. Свържете по двойки йоните и наименованията им.
11т. 15. Довършете уравненията за свойства на азотната киселина, като свържете съответстващите си части.  

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!