Упражнение: Електролиза. Приложения


Описание на упражнението

Онлайн упражнение по химия за 10 клас на тема "Електролиза. Приложения", чрез което ще проверите доколко сте усвоили приложението на електролизата за получаване на метали, за пречистване на метали и за полагане на метални покрития върху други материали. С помощта на някои от въпросите в теста ще усъвършенствате уменията си да мислите творчески и научно обосновано при поставяне на нетрадиционна задача. Упражнението ще ви помогне да завършите подготовката си върху темата "Електролиза" и да сте подготвени за отличен при изпитване в училище.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Електролиза НЕ се използва за:
5т. 2. Алуминий се получава чрез електролиза на стопен корунд Al2O3.
5т. 3. Попълнете липсващите думи в текста (използвайте само кирилица).
5т. 4. За полагане на метално покритие върху предмет чрез електролиза, предметът трябва да е свързан като катод в електролизната клетка.
5т. 5. В производството на метала мед с името "черна" мед се нарича:
6т. 6. Когато корунд се подложи на електролиза в електролизната клетка:
6т. 7. Допълнете уравнението за катодната редукция при електролиза на стопилка от корунд (използвайте латиница, арабски цифри и аритметични знаци).
6т. 8. Допълнете уравненията, чрез които сулфидната медна руда се превръща в черна мед (използвайте латиница и арабски цифри).
6т. 9. Подберете йоните, които се съдържат в разтвора в електролизната клетка за електролитно пречистване на мед.
6т. 10. На анода в електролизна клетка за пречистване на мед се извършва реакцията:
6т. 11. Посочете грешното твърдение за електролитно пречистване на мед.
6т. 12. Посочете верните твърдения. За посребряване на предмет (пръстен):
11т. 13. Подберете необходимите компоненти, за да осъществите позлатяване на предмет чрез електролиза.
11т. 14. На електролиза с графитови електроди е подложена стопилка на натриев хлорид. Продукти не реакцията са:
11т. 15. Вие сте технолог във фирма за производство на олово. За да получите олово с много висока чистота предлагате на директора да пречиствате оловото чрез електролиза. За производствената инсталация НЕ се нуждаете от:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!