Първи раздел

Изречения. Видове изречения. Правопис

 • 1
  Строеж на езика
 • 2
  Редактиране на текст
 • 3
  Видове изречения по цел на изказване
 • 4
  Препинателни знаци в изречението с Луиза Григорова - Макариев
 • 5
  Подлог. Всичко най-важно
 • 6
  Части на изречението. Подлог
 • 7
  Сказуемо. Всичко най-важно
 • 8
  Части на изречението. Сказуемо
 • 9
  Видове изречения по състав
 • 10
  Запетаи в сложното изречение
 • 11
  Изреченията при общуване

Втори раздел

Думи

 • 12
  Образуване на думите
 • 13
  Пряко и преносно значение на думите
 • 14
  Синоними и антоними
 • 15
  Синоними
 • 16
  Антоними
 • 17
  Производни думи

Трети раздел

Части на речта

 • 18
  Съществителни имена
 • 19
  Членуване на съществителни имена
 • 20
  Членуване
 • 21
  Употреба и правопис на съществителните имена
 • 22
  Прилагателни имена
 • 23
  Членуване на прилагателни имена
 • 24
  Употреба и правопис на прилагателните имена
 • 25
  Глаголи. Образуване и правопис
 • 26
  Време на глагола
 • 27
  Минало свършено и минало несвършено време на глагола
 • 28
  Числителни имена. Всичко важно
 • 29
  Употреба и правопис на числителните имена
 • 30
  Наречия. Всичко най-важно
 • 31
  Употреба и правопис на наречията
 • 32
  Образуване на частите на речта. Обобщение

Четвърти раздел

Думата в изречението и текста

 • 33
  Сложни думи

Пети раздел

Звукове

 • 34
  Тесни и широки гласни звукове
 • 35
  Звучни и беззвучни съгласни звукове

Шести раздел

Изречението в текста. Видове изречения

 • 36
  Видове изречения. Прости и сложни изречения. Пунктуация

Седми раздел

Създаване на текст

 • 37
  Устно общуване. Диалог
 • 38
  Съставяне план на текст
 • 39
  Как се пише преразказ
 • 40
  Подробен преразказ
 • 41
  Преразказ на мит
 • 42
  Сбит (кратък) преразказ
 • 43
  Сбит преразказ на откъс от книга
 • 44
  Преразказ на откъс от енциклопедия
 • 45
  Описание на литературен герой
 • 46
  Съчинение по серия картини
 • 47
  Съчинение по опорни думи и изрази
 • 48
  Съчинение по преживяване
 • 49
  Съчинение по дадено начало
 • 50
  Съчинение по даден край
 • 51
  Отговор на въпрос към художествен текст
 • 52
  Съчинение на приказка по пословица
 • 53
  Съчинение на приказка по подобие на друга
Върни се горе
feedback
feedback