Награди и отличия

Нашият екип е земен, работлив и целеустремен. Много ценим спечелените награди, защото те са признание за качеството на Уча.се. Показват правилния път в мисията ни да подобрим образованието в България!

Най-добър работодател в категория Образование за 2023 г.

Награда за социален проект за 2023 г.

Награда в категория Образование - Иновативна образователна платформа за 2022 г.

Най-добър работодател в категория Образование за 2022 г.

Най-добър работодател в категория Образование за 2021 г.

Награда за принос в развитието на образованието за 2018 г.

Най-добър сайт за услуги за 2018 г.

Най-добър сайт на публиката

Награда за носители на промяна в образованието

Проект с голям обществен принос

Най-добър сайт за образование и наука за 2014 г.

Награда за принос към живота на българските деца

Награда за спасители на детството

Най-добър продуктов сайт за 2018 г.

Награда за обществена дейност

Награда за принос в развитието на образованието за 2013 г.

Най-добър сайт за култура, образование и изкуство

Най-добър сайт за образование и наука за 2013 г.

Най-добри видеа за уеб

Награда за създаване на стойност в полза на обществото

Награда за цялостен принос в развитието на българската онлайн общност

Най-добър стартиращ бизнес

Най-добър бизнес сайт

Най-добър сайт за образование и наука за 2012 г.

Най-добър стартиращ бизнес

Награда за иновативни практики в сферата на образованието

Награда за обучения

Награда за landing страница

Награда за принос към развитието на образованието в България

Иновативно новостартирало предприятие

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се