Руски езикНиво A1

Първи раздел

Произношение

 • 1
  Руската азбука
 • 2
  Гласни под ударение и без ударение - Част 1
 • 3
  Гласни под ударение и без ударение - Част 2
 • 4
  Звучни и беззвучни съгласни
 • 5
  Твърди и меки съгласни
 • 6
  Интонация

Втори раздел

Съществително име

 • 7
  Съществително име – основни категории
 • 8
  Род на съществителното име
 • 9
  Род на съществителното име – особености
 • 10
  Число на съществителното име – част 1
 • 11
  Число на съществителното име – част 2
 • 12
  Особености и изключения при образуването на множествено число
feedback
feedback