logo

Тест: Годишен преговор. Химични процеси. Задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
При облъчване с пряка слънчева светлина на смес от метан и хлор веществата реагират с взрив. Получават се въглерод под формата на сажди и хлороводород.
 • Подбери вярно изразеното уравнение на описаната реакция.
2
Подбери нужните коефициенти, за да изравниш уравнението.
 • CH4+Cl2--> C+HCl
3
Посочи реда с НЕВЯРНО определените степени на окисление.
4
Реакцията C^-4H4^+1+ 2 Cl2^0--> C^0+ 4H^+1Cl^-1  е:
5
Саждите са просто вещество въглерод в аморфно състояние.
6
За реакцията C^-4H4^+1+ 2 Cl2^0--> C^0+ 4H^+1Cl^-1 определи редуктор и окислител.
7
Посочи верните твърдения за уравнението C^-4- 4e^---> C^0.
8
 • Анализирай схемата и посочи верните твърдения.
9
 • Анализирай фигурата и използвай част от дадените думи и изрази, за да попълниш празните места в текста.
 • малка, голяма, средна, проста, двойна, сложна, ковалентна неполярна, ковалентна полярна, йонна
10
 • На фигурата под клетките на елементите C и H е означена и тяхната електроотрицателност.
 • Използвай дадената информация и посочи верните твърдения.
11
 • Анализирай схемата. Използвай част от дадените думи и изрази и попълни празните места в текста.
 • неполярни, полярни, поляризирани, несиметричен, симетричен, аморфен, полярна, неполярна, дипол
12
 • Посочи верните твърдения за структурата на саждите.
13
В последните години част от автомобилите се движат с гориво метан. Метанът е екологично по-добро гориво от традиционните горива, тъй като изгаря пълно до въглероден диоксид и вода, но отделя по-малко количество въглероден диоксид.
 • Използвай латиница и арабски цифри и попълни липсващите формули в изравненото уравнение за горене на метана.
14
За превръщането CH4\oversetO2-->CO2 запиши електронно-йонното уравнение за въглерода и определи ролята му в окислително-редукционния процес.
 • Използвай кирилица, арабски цифри и аритметични знаци (+/-).
15
В молекулата на въглеродния диоксид атомите са линейно свързани O=C=O и образуват симетрична структура.
 • Определи вида на молекулата. Отговора запиши само с една дума на кирилица.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас, с който ще провериш умееш ли да решаваш задачи върху химични процеси. С разнообразни и интересни въпроси ще затвърдиш знанията си за това как се съставят и изравняват уравнения, как се определят степени на окисление, кои реакции са окислително-редукционни и защо. С теста ще преговориш и основни знания за вида на химичната връзка и строежа на популярните вещества. Направи теста, за да си уверен в перфектните си знания и да покажеш отлични резултати!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се