logo

Тест: Разтвори. Реакции в разтвори. Обобщение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Когато се разтварят течни или твърди вещества в течности е в сила  "златното" емпиричното правило:
2
В аптеката купуваш 70% спирт за дезинфекция на рани. Посочи верните твърдения за спирта.
3
Газираната вода е пример за разтваряне на твърдо вещество (въглероден диоксид) във вода.
4
Солената вода (воден разтвор на натриев хлорид) е:
5
При повишаване на температурата (нагряване) разтворимостта на газовете в течности:
6
Водата има полярна молекула. Поради това, в съгласие с правилото "Подобни се разтварят в подобни", във вода много добре се разтварят вещества с:
7
Водните разтвори са:
8
Подреди етапите на разтваряне на твърдо вещество с йонен строеж (NaCl) във вода.
9
Разтварянето на твърди вещества във вода може да е екзотермичен или ендотермичен процес. При повишаване на температурата разтворимостта на твърди вещества във вода:
10
Подреди изразите за да получиш вярно определение. Разтварянето е:
11
При повишаване на температурата разтворимостта на течности във вода нараства. Следователно процесът на разтваряне:
12
Анализирай схемата и посочи верните твърдения.
13
Октанът е течен въглеводород, алкан. Негов изомер с разклонена верига 3,3,5-триметилпентан (i-октан) се използва като еталон в определянето на октановото число на бензините. Разтварянето на октан във вода е:
14
В медицинската практика като силно слабително средство се използва разтвор на "английска сол" -  воден разтвор на MgSO4. Използвай кирилица и опиши състава на разтвора.
15
Измерена е електропроводимостта на воден разтвор на киселина и чрез това измерване е определено, че на всеки 100 разтворени молекули киселина 49 са  дисоциирани на йони. Определи и запиши с една дума какъв вид електролит (според степента на електролитна дисоциация \alpha) е изследвания разтвор.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас, с който ще провериш знанията си за разтвори и разтворимост на твърди вещества, газове и течности във вода, както и за процесите разтваряне и електролитна дисоциация. В теста ще намериш въпроси и върху влияние на температурата върху разтворимостта на газове, течности и твърди вещества във вода. Направи теста и се подготви отлично за приключване на раздела за разтвори.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се