Английски език начално ниво2. клас

Първи раздел

Първи стъпки

 • 1
  A и An. Неопределителен член
 • 2
  Изречения с This is и It's
 • 3
  What's this? Изречения и цветове
 • 4
  Множествено число -S или -ES. Числата 1-12
 • 5
  Изречения с This is, It's, These are, They're

Втори раздел

Местоимения

 • 6
  Притежателни и лични местоимения
 • 7
  Personal pronouns. Лични местоимения
 • 8
  Изразяване на притежание със 'S

Трети раздел

Глаголът СЪМ

 • 9
  Глаголът СЪМ. Am, is, are
 • 10
  Глаголът НЕ СЪМ. Am not, is not, are not
 • 11
  Глаголът СЪМ. Въпроси

Четвърти раздел

Предлози

 • 12
  Предлозите in, on, near, under, behind

Пети раздел

There is, There are

 • 13
  There is и There are. Част 1
 • 14
  There isn't и There aren't. Част 2
 • 15
  There is и There are. Въпроси. Част 3

Шести раздел

Have got

 • 16
  Have got
 • 17
  Haven't got
 • 18
  Have got. Въпроси

Седми раздел

Модални глаголи

 • 19
  Can и Can't
Върни се горе
feedback
feedback