Английски език начално ниво2. клас

Първи раздел

Първи стъпки

Втори раздел

Местоимения

Трети раздел

Глаголът СЪМ

Четвърти раздел

Предлози

Пети раздел

There is, There are

Шести раздел

Have got

Седми раздел

Глаголи

Осми раздел

Полезни думи и изрази

Върни се горе
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се