logo

Тест: Класификация на въглеводородите. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Химичните свойства на въглеводородите се определят от състава, строежа и вида на химичните връзки в молекулите им.
2
Всички въглеводороди горят пълно до:
3
Посочи правилните твърдения.
4
Опитно етен се различава от етан по взаимодействието с:
5
Алкините с тройна връзка в края на веригата (1-алкините) участват в заместителни реакции с метали. Получените съединения се наричат:
6
Химичната реакция, при която от етин (C2H2) се получава бензен (C6H6) се нарича:
7
Свържи елементите така, че да се получат правилни твърдения.
8
Подбери двойката вещества, между които НЕ може да протече присъединителна реакция.
9
Посочи двойки вещества, между които протича заместителна реакция.
10
Попълни празните места в текста.
  • Ключови думи: нитриране, халогениране, хидриране
11
Свържи правилно елементите.
12
Анализирай дадените уравнения:
  1. C6H6 + HNO3-->
  2. C6H6 + H2SO4-->
  3. C6H6 + Cl2-->
  4. C6H6 + HCl-->
  • Попълни празните места в текста.
  • Ключови думи: 1, 2, 3, 4, присъединителни, заместителни, полимеризация, окисление
13
Свържи елементите химично уравнение - вид на реакцията.
14
При висока температура, налягане и в присъствие на катализатор Ni съединението CH3-CH=CH2 реагира с водород. Използвай кирилица и попълни празните места в текста.
15
Анализирай схемата A+H2O\xrightarrow[H2SO4]tC2H5OH. Определи кой е въглеводородът A и попълни празните места в текста.
  • За формулата използвай латиница, а за текста - кирилица.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас, с който ще провериш знанията си за химичните свойства на въглеводородите - алкани, алкени, алкини и алкилбензени (арени). Ще упражниш и уменията си да изразяваш с химични уравнения характерните за всеки клас съединения свойства. Как се различава алкан от алкени или алкин? За кой клас съединения какви по вид реакции са характерни - заместителни, присъединителни, горене или полимеризация? На тези и други трудни, но интересни въпроси ще можеш с лекота да отговаряш, ако направиш теста, който сме подготвили за теб. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се