logo

Тест: Изравняване на окислително-редукционни процеси. Метод на електронния баланс

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
За изравняване на окислително-редукционни процеси се използва метод на:
2
Всяка окислително-редукционна реакция протича с преход на електрони.
3
Атом или йон, който отдава електрони и повишава степента си на окисление се нарича:
4
Процесът на приемане на електрони се нарича окисление.
5
Ако в окислително-редукционна реакция участва просто вещество с двуатомна молекула (Br2), то електронно-йонното уравнение за това вещество се пише за:
6
Проверка дали химичното уравнение на ОРП е правилно изравнено се прави чрез броя на:
7
За уравнението Cu+k.HNO3--> Cu(NO3)2 + NO2 + H2O елементите, променящи степени на окисление са:
8
Използвай част от дадените цифри и попълни празните места в текста за електронно-йонните уравнения: ox\: \overset+5N +1e^-\oversetred-->\overset+4N red\: \overset0Cu -2e^-\oversetox-->\overset+2Cu
  • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
9
Попълни пропуснатите коефициенти в даденото уравнение, като използваш част от дадените цифри:
  • 1, 2, 3, 4, 5, 6
10
Подреди стъпките при изравняване на ОРП чрез метода на електронния баланс.
11
За окислително-редукционния процес Al+Br2--> AlBr3 посочи верните електронно-йонни уравнения.
12
Състави уравнение за взаимодействие на алуминий със солна киселина и го изравни по метода на електронния баланс. Запиши само крайния вид на изравненото уравнение. Използвай латиница и арабски цифри, не оставяй интервали и вместо стролка в уравнението запиши =.
13
Изравни уравнението по метода на електронния баланс и напиши пропуснатите коефициенти.
  • Използвай арабски цифри.
14
За окислително-редукционната реакция Al+HCl--> AlCl3+H2  допиши електронно-йонните уравнения.
15
Метанолът може да се използва като заместител на горивата, получени от нефт, в работата на двигателите с вътрешно горене. Изравни уравнението за горене на метанол по метода на електронния баланс и напиши липсващите коефициенти.
  • Използвай арабски цифри.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас, чрез който ще се упражниш да изравняваш окислително-редукционни процеси с помощта на електронния баланс. Научи ли как да определяш кой атом е редуктор и кой – окислител и как с тяхна помощ да изразяваш електронно-йонните уравнения? Направи нашия тест и ще си готов за предстоящо изпитване на окислително-редукционните процеси!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се