logo

Тест: Класификация на неорганичните вещества. Хидроксиди

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Хидроксидите са съединения на металите, в които се съдържат хидроксидни йони OH^-.
2
Посочи съединението, което НЕ е хидроксид.
3
Водните разтвори на основи:
4
В кой ред НЕ е записана основа?
5
Свържи хидроксида с вярното му приложение.
6
Според свойствата си хидроксидите биват:
7
Посочи реда, в който са записани само едновалентни основи.
8
Свържи елементите, за да получиш верни схеми за свойствата на основните хидроксиди.
9
Амфотерните хидроксиди реагират:
10
Използвай верните символи и допиши уравнението за електролитната дисоциация на калциева основа.
  • Ca, Ca2+, Ca2-, Ca+, OH-, OH, OH+,OH2-
11
Подреди химичните свойства на калциева основа в реда:
  1. взаимодействие с киселина;
  2. взаимодействие с киселинен оксид;
  3. електролитна дисоциация;
  4. взаимодействие със сол.
12
Посочи уравненията, с които се доказва, че даден хидроксид е амфотерен.
13
Водният разтвор на амоняк е слаба, едновалентна основа. Допиши уравнението за продуктите на дисоциацията в този разтвор. Използвай латиница и аритметични знаци. Йоните подреди в последователност: катион и анион.
14
В някои рентгенови изследвания се ползва контрастно вещество BaSO4. Получи солта чрез неутрализация на Ba(OH)2 и запиши уравнение. Използвай латиница, не оставяй интервали и вместо стрелка, използвай знак =.
15
Железният трихидроксид Fe(OH)3 се разтваря в силни киселини и в силни основи. Определи и напиши вида на хидроксида според свойствата му. Допиши уравнението за разтваряне на хидроксида в киселина.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10.клас, с който ще обобщиш и провериш знанията си за един от важните класове неорганични съединения - хидроксидите. Знаеш ли кои съединения са хидроксиди, колко вида са, какви са основните им химични свойства - всичко това ще тестваш с интересни и занимателни задачи в нашия тест. Направи го и се подготви за отлично представяне при изпитване!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се