Български език за българи в чужбина4. клас

Първи раздел

Видове изречения

 • 1
  Просто изречение
 • 2
  Сложно изречение
 • 3
  Запетаи в сложното изречение
 • 4
  Препинателни знаци в изречението

Втори раздел

Думи и тяхното значение

 • 5
  Значение на думите. Антоними
 • 6
  Строеж на думите. Производни и непроизводни думи
 • 7
  Сложни думи
 • 8
  Еднозначни и многозначни думи
 • 9
  Пряко и преносно значение на думите
 • 10
  Подлог
 • 11
  Членуване на подлог
 • 12
  Сказуемо
 • 13
  Съгласуване на подлог и сказуемо

Трети раздел

Пиша правилно

 • 14
  Членуване на прилагателни имена. Част 1
 • 15
  Членуване на прилагателни имена. Част 2
 • 16
  Числителни имена. Част 1. Числителни бройни
 • 17
  Числителни имена. Част 2. Числителни редни
 • 18
  Членуване на числителни имена
 • 19
  Употреба и правопис на числителни имена
 • 20
  Бройна форма за множествено число
 • 21
  Наречия. Част 1
 • 22
  Наречия. Част 2. Степенуване
 • 23
  Употреба и правопис на наречия
 • 24
  Глаголи. Образуване и правопис. Част 1. Лице, число и време
 • 25
  Глаголи. Образуване и правопис. Част 2. Лице, число и време
 • 26
  Време на глагола. Преговор
 • 27
  Минало свършено и минало несвършено време на глагола
 • 28
  Употреба на глаголните времена
Върни се горе
feedback
feedback