Литература7. клас

Първи раздел

Важни уводни уроци

 • 1
  Как да учим бързо и лесно по литература с помощта на Уча.се?
 • 2
  Какво научих по литература в 6. клас? Начален преговор
 • 3
  Строеж на литературната творба
 • 4
  Важни литературни термини
 • 5
  Анализ на литературна творба

Втори раздел

Българинът във възрожденския свят

 • 6
  Българинът във възрожденския свят
 • 7
  Стихотворението "Стани, стани, юнак балкански". Добри Чинтулов
 • 8
  Анализ на стихотворението "Стани, стани, юнак балкански". Добри Чинтулов
 • 9
  Българската възрожденска литература
 • 10
  Христо Ботев. Жизнен и творчески път
 • 11
  Творческа история, жанр и композиция в "На прощаване". Христо Ботев
 • 12
  Анализ на стихотворението "На прощаване". Христо Ботев
 • 13
  Изборът на лирическия герой в "На прощаване"
 • 14
  Изразни средства в стихотворението "На прощаване". Христо Ботев
 • 15
  Сравнение между "На прощаване" и "Хайдути". Христо Ботев
 • 16
  Анализ на стихотворението "Хаджи Димитър". Христо Ботев
 • 17
  Анализ на разказа "Една българка". Иван Вазов

Трети раздел

Човекът в обществото. Норми, ценности и конфликти

 • 18
  Алеко Константинов. Жизнен и творчески път
 • 19
  "До Чикаго и назад". Tворческа история и основни проблеми. Алеко Константинов
 • 20
  Анализ на "До Чикаго и назад". Чудото на Ниагарския водопад. Алеко Константинов
 • 21
  Творческа история на книгата "Бай Ганьо". Алеко Константинов
 • 22
  Анализ на откъса "Бай Ганьо у Иречека". Алеко Константинов
 • 23
  Образът на Бай Ганьо. Алеко Константинов
 • 24
  Пенчо Славейков. Жизнен и творчески път
 • 25
  Анализ на стихотворението "Неразделни". Пенчо Славейков
 • 26
  Изразни средства в стихотворението "Неразделни". Пенчо Славейков
 • 27
  Пейо Яворов. Живот и творчество
 • 28
  Анализ на елегията "Заточеници". Пейо Яворов
 • 29
  Проблемът за раздялата според елегията "Заточеници". Пейо Яворов
 • 30
  Елин Пелин. Жизнен и творчески път
 • 31
  Анализ на разказа "По жътва". Елин Пелин
 • 32
  Роля на песента в разказа "По жътва". Елин Пелин
 • 33
  Йордан Йовков. Жизнен и творчески път
 • 34
  Творческа история, сюжет и композиция на разказа „По жицата”. Йордан Йовков
 • 35
  Анализ на разказа „По жицата”. Йордан Йовков
 • 36
  Българската литература след Освобождението
 • 37
  Иван Вазов. Жизнен и творчески път
 • 38
  Анализ на първа глава на повестта "Немили-недраги". Иван Вазов
 • 39
  Анализ на втора глава на повестта "Немили-недраги". Иван Вазов
 • 40
  Анализ на трета глава на повестта "Немили-недраги". Иван Вазов
 • 41
  Анализ на пета глава на повестта "Немили-недраги". Иван Вазов
 • 42
  Образът на Странджата в повестта "Немили-недраги". Иван Вазов
 • 43
  Анализ на десета глава на повестта "Немили-недраги". Иван Вазов
 • 44
  Анализ на седемнадесета глава на повестта "Немили-недраги". Иван Вазов
 • 45
  Творческа история, сюжет и композиция на разказа "Една българка". Иван Вазов
 • 46
  Образът на баба Илийца от разказа "Една българка". Иван Вазов
 • 47
  Анализ на „Опълченците на Шипка”. Иван Вазов
 • 48
  Подвигът на българските опълченци в одата "Опълченците на Шипка"
 • 49
  Анализ на одата "Българският език". Иван Вазов
 • 50
  Изразни средства в одата "Българският език". Иван Вазов

Четвърти раздел

Създавам текстове

 • 51
  Преразказ. Същност и видове преразказ
 • 52
  Как да направим трансформиращ преразказ?
 • 53
  Как да преразказваме литературна творба?
 • 54
  Как да направим подборен преразказ?
 • 55
  Как да напишем съчинение разсъждение?
 • 56
  Съчинение разсъждение върху разказа "Една българка". Иван Вазов
 • 57
  Всичко важно за есето. Как се пише есе?

Пети раздел

Важни обобщаващи уроци

 • 58
  Литературни жанрове
 • 59
  Художествени изразни средства
 • 60
  Обобщение. Най-важното от литературата за 7. клас
feedback
feedback