Първи раздел

Квадратна функция

 • 1
  Квадратна функция. Всичко най-важно
 • 2
  Квадратна функция. Всичко най-важно. Част 2
 • 3
  Всичко важно за графика на квадратна функция
 • 4
  Параболата е обърната нагоре и върхът лежи на Оx. Графика на квадратна функция
 • 5
  Параболата е обърната нагоре и не пресича Ох. Графика на квадратна функция
 • 6
  Параболата е обърната надолу. Графика на квадратна функция
 • 7
  Графика на квадратна функция. Важни задачи
 • 8
  Графично решаване на уравнения с графиките на квадратна функция
 • 9
  Всичко важно за най-голяма и най-малка стойност на квадратна функция
 • 10
  Всичко важно за най-голяма и най-малка стойност на квадратна функция в интервал

Втори раздел

Рационални неравенства

 • 11
  Важен увод. Квадратни неравенства
 • 12
  Квадратни неравенства. Важни задачи
 • 13
  Приложения на квадратни неравенства. Важни задачи
 • 14
  Системи квадратни неравенства с едно неизвестно
 • 15
  Приложение на системи квадратни неравенства с едно неизвестно
 • 16
  Метод на интервалите за решаване на квадратни неравенства и неравенства от по-висока степен
 • 17
  Метод на интервалите. Част 2. Важни задачи
 • 18
  Решаване на биквадратни неравенства с метода на интервалите
 • 19
  Дробни рационални неравенства

Трети раздел

Степен

 • 20
  Квадратен корен и корен трети (кубичен корен)
 • 21
  Квадратен корен и корен трети. Важни задачи
 • 22
  Действия с изрази, съдържащи квадратни и кубични корени. Свойства
 • 23
  Важни задачи с изрази, съдържащи квадратни и кубични корени. Свойства
 • 24
  Важни задачи с изрази, съдържащи квадратни и кубични корени. Част 2
 • 25
  Корен n-ти. Всичко най-важно
 • 26
  Свойства на корен n-ти
 • 27
  Важни задачи. Свойства на корен n-ти. Част 1
 • 28
  Важни задачи. Свойства на корен n-ти. Част 2
 • 29
  Степен с показател цяло число или нула
 • 30
  Степен с рационален показател
 • 31
  Свойства на степени с рационален показател
 • 32
  Важни задачи от ДЗИ. Степен с рационален показател
 • 33
  Логаритъм. Всичко най-важно
 • 34
  Свойства на логаритмите. Всичко важно
 • 35
  Важни задачи от ДЗИ. Логаритми
 • 36
  Сравняване на логаритми
 • 37
  Важни задачи от ДЗИ. Сравняване на логаритми

Четвърти раздел

Триъгълник

 • 38
  Тригонометрични функции на остър ъгъл. Важно обобщение
 • 39
  Свойства на тригонометрични функции на остър ъгъл. Важно обобщение
 • 40
  Функциите синус и косинус на ъгли от 0 до 180 градуса
 • 41
  Функциите тангенс и котангенс на ъгли от 0 до 180 градуса
 • 42
  Задачи от ДЗИ. Матури. Тригонометрични функции на ъгли от 0 до 180 градуса. Част 1
 • 43
  Задачи от ДЗИ. Матури. Тригонометрични функции на ъгли от 0 до 180 градуса. Част 2
 • 44
  Синусова теорема
 • 45
  Синусова теорема. Важни задачи и приложения
 • 46
  Задачи от ДЗИ. Матури. Синусова теорема
 • 47
  Косинусова теорема
 • 48
  Косинусова теорема. Важни задачи
 • 49
  Приложения на косинусовата теорема. Част 1
 • 50
  Приложения на косинусова теорема. Част 2
 • 51
  Формула за ъглополовяща в триъгълник. ДЗИ. Матури
 • 52
  Важни задачи от ДЗИ. Матури. Синусова и косинусова теорема. Част 1
 • 53
  Важни задачи от ДЗИ. Матури. Синусова и косинусова теорема. Част 2

Пети раздел

Лица на равнинни фигури

 • 54
  Лице на многоъгълник
 • 55
  Нови формули за лице на триъгълник. Обобщение
 • 56
  Нови формули за лице на четириъгълник
 • 57
  Важни задачи с формули за лице на четириъгълник
 • 58
  Задачи от ДЗИ. Матури. Формули за лице на триъгълник. Част 1
 • 59
  Задачи от ДЗИ. Матури. Формули за лице на триъгълник. Част 2
 • 60
  Задачи от ДЗИ. Матури. Формули за лице на многоъгълник. Част 1
 • 61
  Задачи от ДЗИ. Матури. Формули за лице на многоъгълник. Част 2
 • 62
  Задачи от ДЗИ. Матури. Правилни многоъгълници

Шести раздел

Комбинаторика

 • 63
  Съединения. Основни правила за събиране и умножение в комбинаториката
 • 64
  Пермутации
 • 65
  Пермутации. Важни задачи
 • 66
  Вариации
 • 67
  Вариации. Важни задачи
 • 68
  Комбинации
 • 69
  Комбинации. Важни задачи
 • 70
  Класическа вероятност. Опити. Случайни събития
 • 71
  Вероятности. Важни основни задачи
 • 72
  Вероятности. По-трудни задачи
 • 73
  Важни задачи от ДЗИ. Матури. Комбинаторика
Върни се горе
feedback
feedback