История7. клас

Първи раздел

Българско възраждане (XVIII-XIX в.)

 • 1
  Новото време и българите в Османската империя
 • 2
  Стопанско развитие в българските земи през XVII-XVIII век
 • 3
  Първите будители. Паисий Хилендарски и Софроний Врачански
 • 4
  Новото българско училище
 • 5
  Светът на възрожденските българи
 • 6
  Българската култура през Възраждането
 • 7
  Движение за независима Българска църква
 • 8
  Начало на организираното национално освободителното движение
 • 9
  Българското националноосвободително движение (1869-1875)
 • 10
  Априлското въстание 1876 г.
 • 11
  Освобождението и Руско-турската война (1877-1787 г.)

Втори раздел

България от Освобождението до края на Втората световна война

 • 12
  Изграждане на Княжество България

Трети раздел

Стара програма история 7. клас

 • 13
  На крилата на въображението да се върнем хилядолетия назад- част 1
 • 14
  На крилата на въображението да се върнем хилядолетия назад- част 2
 • 15
  В началото на човешката история - част 1
 • 16
  В началото на човешката история -част 2
 • 17
  “Неолитната Революция“ – преходът към земеделие и скотовъдство - част 1
 • 18
  “Неолитната Революция“ – преходът към земеделие и скотовъдство - част 2
 • 19
  Днешните български земи – огнище на древни цивилизации - част 1
 • 20
  Днешните български земи – огнище на древни цивилизации - част 2
 • 21
  Страната на Нил - част 1
 • 22
  Страната на Нил - част 2
 • 23
  Владетел и общество в Древен Египет - част 1
 • 24
  Владетел и общество в Древен Египет - част 2
 • 25
  Религията на древните египтяни - част 1
 • 26
  Религията на древните египтяни - част 2
 • 27
  Първите държави в Месопотамия - част 1
 • 28
  Първите държави в Месопотамия - част 2
 • 29
  Финикийците - морският народ на изтока - част 1
 • 30
  Обществата в Месопотамия - част 1
 • 31
  Обществата в Месопотамия - част 2
 • 32
  Религиозните култове на Древна Месопотамия - част 1
 • 33
  Религиозните култове на Древна Месопотамия - част 2
 • 34
  Империите в Древния Изток - част 1
 • 35
  Империите в Древния Изток - част 2
 • 36
  Империите в Древния Изток - част 3
 • 37
  Образованието в Египет и Месопотамия - част 1
 • 38
  Образованието в Египет и Месопотамия - част 2
 • 39
  История и религия на древните евреи-част 1
 • 40
  История и религия на древните евреи -част 2
 • 41
  Eгейските цивилизации и раждането на Елада - част 2
 • 42
  Античният свят и войната.Троянската война - част 1
 • 43
  Античният свят и войната.Троянската война - част 2
 • 44
  Античният свят и войната.Троянската война - част 3
 • 45
  Богове и герои от Древна Елада - част 1
 • 46
  Богове и герои от Древна Елада - част 2
 • 47
  Богове и герои от Древна Елада - част 3
 • 48
  Античният полис и неговите граждани.-част 1
 • 49
  Античният полис и неговите граждани.-част 2
 • 50
  Античният полис и неговите граждани.-част 3
 • 51
  Спарта през VI – V в.пр.Хр.
 • 52
  Атина през VI – V в.пр.хр.- част 1
 • 53
  Гръко-персийските войни и Пелопонеската война - част 1
 • 54
  Гръко-персийските войни и Пелопонеската война - част 2
 • 55
  Образованието в Древна Елада. Философско и научно наследство - част 1
 • 56
  Образованието в Древна Елада. Философско и научно наследство - част 2
 • 57
  Образованието в Древна Елада. Философско и научно наследство - част 3
 • 58
  Културата на Древна Елада - част 1
 • 59
  Културата на Древна Елада-част 2
 • 60
  Всекидневието на Елинския град
 • 61
  Тракийската държавност. Одриското Царство.- част 1
 • 62
  Тракийската култура - част 1
 • 63
  Тракийската култура - част 2
 • 64
  Империята на Александър Македонски
 • 65
  Елинистическата цивилизация
 • 66
  Древната история на Италия. Раждането на Рим
 • 67
  Римската република - част 1
 • 68
  Римската република - част 2
 • 69
  Римската военна експанзия-част 1
 • 70
  Римската военна експанзия-част 2
 • 71
  От република към империя. Част 1
 • 72
  От република към империя. Част 2
 • 73
  От република към империя-част 3
 • 74
  Ранната римска империя. Част 1
 • 75
  Ранната римска империя. Част 2
 • 76
  Древна Тракия в римския свят. Част 1
 • 77
  Древна Тракия в римския свят. Част 2
 • 78
  Общество и религия в Римската Империя - част 1
 • 79
  Раждането на християнството - част 1
 • 80
  Късната римска империя - част 1
 • 81
  Късната римска империя- част 2
 • 82
  Рим – вечният град - част 1
 • 83
  Рим - вечният град - част 2
 • 84
  Римската култура- част 1
Върни се горе
feedback
feedback