Човекът и обществото3. клас

Първи раздел

Човекът в обществото

 • 1
  Официалните празници в Република България
 • 2
  Празници и обичаи. Част 1. Коледа и Великден
 • 3
  Празници и обичаи. Част 2. Байрам и Пасха

Втори раздел

Българинът-гражданин на България и Европа

 • 4
  България - моята родина
 • 5
  Пред картата на родината ни
 • 6
  София - столица на нашата родина

Трети раздел

Природните богатства на България

 • 7
  Времето и сезоните в България
 • 8
  Почви и растителен свят
 • 9
  Повърхнината на България. Низини и равнини
 • 10
  Водното богатство на България
 • 11
  Планините на България
 • 12
  Животински свят в България
 • 13
  Човекът и околната среда
 • 14
  Трудова дейност на хората. Част 1. Равнини и низини
 • 15
  Трудова дейност на хората. Част 2. Индустрия
 • 16
  Трудова дейност на хората и околната среда
 • 17
  Трудът на хората. Обобщение
 • 18
  Природата и трудовата дейност на хората в родния край. Упражнение
 • 19
  Природата и трудовата дейност на хората в моята родина. Преговор

Четвърти раздел

Български корени

 • 20
  Траките - най-старите жители на днешните български земи
 • 21
  Вярванията и съкровищата на траките
 • 22
  Славяните и древните българи - Част 1
 • 23
  Славяните и древните българи - Част 2
 • 24
  Религиозните вярвания и животът на траките, славяните и българите
 • 25
  Тайните на времето в историята. Упражнение

Пети раздел

Българското общество през Средновековието

 • 26
  Създаване на българската държава. Част 1. Хан Аспарух
 • 27
  Създаване на българската държава. Част 2. Хан Крум и хан Омуртаг
 • 28
  България - християнска държава
 • 29
  Златният век на българската книжнина
 • 30
  Българската държава по време на Първото българско царство. Преговор
 • 31
  Двубоят между България и Византия
 • 32
  Възстановяване на българското царство
 • 33
  Българската държава по време на Второто българско царство. Преговор
 • 34
  Залезът на Второто българско царство
 • 35
  Труд и начин на живот на българите през Първото и Второто българско царство

Шести раздел

Българското общество през Възраждането

 • 36
  Народни будители
 • 37
  Възрожденското училище и църквата
 • 38
  Възрожденският град
 • 39
  Борци за свобода
 • 40
  Свободна България
 • 41
  Българско Възраждане. Обобщение
 • 42
  Миналото на България

Седми раздел

Природни и културни забележителности на България

 • 43
  Природни забележителности в България
 • 44
  Опазване на българската природа
 • 45
  Природни богатства на България. Обобщение
 • 46
  Културни забележителности на България
 • 47
  Богатството на българската култура
feedback
feedback