logo

Тест: Класификация на неорганичните вещества. Соли

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Солите:
2
В кой ред НЕ е записана сол?
3
При разтваряне на соли във вода протича процес и на електролитна дисоциация.
4
Според продуктите на електролитна дисоциация солите биват:
5
Свържи солите с верните им наименования.
6
Простите (нормални) соли се дисоциират електролитно на:
7
Посочи уравнението, с което вярно е изразена електролитната дисоциация на меден сулфат.
8
Свържи вида на солта с продуктите на дисоциацията ѝ.
9
За реакцията на хидролиза на CuBr2 подреди уравненията в нужната последователност.
10
Невъзможна химична реакция за солта CuBr2 е:
11
Използвай част от дадените символи и попълни празните полета в уравнението на катодна реакция при електролиза на стопилка на CuBr2.
  • Cu, Cu2+, Cu1+, Cu+, +, -
12
Допиши липсващите продукти на дисоциация на солите.
  • H+, H-, H, H2+, OH, OH-, OH2-
13
Медта се извлича от отпадни разтвори от електолизни вани, като се подлага на процес, наречен цементация. Цементацията на медната сол се провежда с цинкови или железни отпадъци. Запиши уравнение за реакцията на цементация на разтвор на меден сулфат с железни стружки. Използвай латиница, не оставяй интервали и вместо стрелка, използвай знака =.
14
Във воден разтвор сол се дисоциира с образуването на  йоните H^+, NH4^+, CO3^2^-. Запиши емпирична формула за солта и я наименувай. За формулата използвай латиница и не оставяй интервали. За наименованието използвай кирилица.
15
Солите нитрати са термично неустойчиви и при нагряване се разлагат с образуване на кислород. Поради това се използват във взривната техника като окислители. Допиши и изравни уравнението за термичното разлагане на калиев нитрат.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас, с който ще провериш знанията си за класа неорганични съединения, наречени соли. С интересни и полезни задачи ще тестваш знанията си върху видовете соли според продуктите на електролитната им дисоциация, както и върху най-важните им химични свойства.  Направи теста и бъди отличник по химия!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се