Първи раздел

География на континентите и страните

 • 1
  Географията. Древна и съвременна наука

Втори раздел

Географска информация

 • 2
  Ориентиране в природата с Део
 • 3
  Географски глобус и географска карта. Част 1
 • 4
  Географски глобус и географска карта. Част 2
 • 5
  Градусна мрежа. Всичко най-важно

Трети раздел

Планетата Земя

 • 6
  Планетата Земя. Форма, размери и движения
 • 7
  Строеж на Земята. Всичко най-важно
 • 8
  Сушата и водата на Земята. Континенти и океани. Част 1
 • 9
  Сушата и водата на Земята. Континенти и океани. Част 2

Четвърти раздел

География на природата

 • 10
  Релеф на сушата. Земни сили
 • 11
  Форми на релефа. Изпъкнали форми на релефа
 • 12
  Форми на релефа. Вдлъбнати форми на релефа
 • 13
  Полезни изкопаеми. Изкопаеми горива
 • 14
  Полезни изкопаеми. Рудни и нерудни изкопаеми
 • 15
  Климат. Климатограма и работа с нея
 • 16
  Време и климат. Климат на земята
 • 17
  Климатични фактори и елементи
 • 18
  Климатични пояси и области на Земята
 • 19
  Световен океан. Океани и морета
 • 20
  Водите на сушата
 • 21
  Хидрограма. Как четем хидрограма?
 • 22
  Почви, растителен и животински свят
 • 23
  Природни зони на Земята. Как описваме природните зони?
 • 24
  Природни зони на Земята. Екваториални гори и тропически пустини
 • 25
  Природни зони на Земята. Горите в умерения пояс и полярните пустини

Пети раздел

География на обществото и стопанството

 • 26
  Население на Земята. Произход, разпределение, гъстота и миграции
 • 27
  Население на Земята. Раси и религии
 • 28
  Селища
 • 29
  Политическа карта на света
 • 30
  Стопанство

Шести раздел

География на контитентите и страните

 • 31
  Географско положение на Африка
 • 32
  Релеф и полезни изкопаеми на Африка
 • 33
  Климат на Африка
 • 34
  Климатични пояси и области в Африка
 • 35
  Води на Африка
 • 36
  Природни зони на Африка. Екваториални и тропични гори
 • 37
  Природни зони на Африка. Савани и вечнозелени гори и храсти
 • 38
  Природни зони на Африка. Тропични пустини
 • 39
  Население на Африка
 • 40
  Политическа карта на Африка
 • 41
  Стопанство на Африка
 • 42
  Страни в Африка. Египет
 • 43
  Страни в Африка. Република Южна Африка
 • 44
  Географско положение на Антарктида
 • 45
  Kлимат и история на Антарктида

Седми раздел

Африка

 • 46
  Aфрика- обобщение. Географско положение. Опознаване на континента
 • 47
  Aфрика. Обобщение. Полезни изкопаеми. Климат
 • 48
  Aфрика- обобщение. Води. Природни зони. Население
 • 49
  Aфрика- обобщение. Стопанство и политическа карта
feedback
feedback