logo

Тест: Термохимия. Топлинен ефект. Екзотермични и ендотермични реакции

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Термохимията:
2
Горенето на въглища е свързано с:
3
Правилното и пълно записване на термохимично уравнение включва:
4
Топлинният ефект на реакцията се бележи с латинската буква Q (ку) и се измерва в kJ.
5
Химични реакции, при които се отделя топлина, са:
6
Свържи правилно състоянията на веществата, означени на кирилица и латиница.
7
Дадени са три химични реакции с топлинни ефекти, съответно:
  • Q1= - 35kJ;
  • Q2= -75kJ;
  • Q3= 25kJ.
  • Открий вярното подреждане на топлинните ефекти по нарастване на стойността им.
8
Топлинният ефект на реакцията  CaCO3(s)= CaO(s)+CO2(g)-Q е:
9
Стандартните условия, при които се измерват топлинните ефекти на реакциите, са:
10
При екзотермичните реакции изходните вещества са по-нестабилни от продуктите, защото:
11
Посочи термохимичните уравнения, които НЕ са записани правилно.
12
Довърши твърдението, като използваш две от думите
  • ендотермичен, екзотермичен, поглъщане, отделяне.
  • В строителството масово се използва гасена вар Ca(OH)2. Гасенето се извършва във "варници" - огромни изкопи в земята. В тях се насипва негасена вар (CaO) и се залива с вода. Почвата около варниците винаги е топла, защото:
13
  • По зададените на фигурите графики определи вида на процесите.
  • Използвай кирилица и малки букви.
14
  • Превърни химичното уравнение C + \frac12O2--> CO в термохимично.
15
Използвай арабски цифри, кирилица и малки букви и попълни празните места в текста.

Описание на теста

С онлайн теста по химия за 10. клас бързo, лесно и интересно ще провериш знанията си за това какво изучава делът от химията, наречен Термохимия, какво наричаме топлинен ефект на дадена химична реакция, както и дали можеш да даваш примери за химични реакции с различни топлинни ефекти. По какво се различават екзотермичните и ендотермични реакции? Умееш ли да изразяваш графично промените в енергията при тези реакции? Само тук и сега, с този тест, ще се подготвиш за изпитване в училище, което ще ти донесе усмивка и... шестица. Успешна подготовка!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се