logo

Тест: Степен на електролитна дисоциация. Силни и слаби електролити

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
При електролитна дисоциация в разтвор или стопилка се получават два вида йони според заряда - положителни и отрицателни. Положителните йони се наричат катиони, а отрицателните – аниони.
2
Посочи правилните твърдения.
3
Според степента на електролитна дисоциация \large \alpha електролитите се делят на:
4
При дисоциация на електролит сумата от зарядите на  получените положителни и отрицателни йони винаги е равна на нула.
5
Посочи правилните твърдения.
6
Избери реда с вярно изразено уравнение на електролитна дисоциация.
7
Свържи елементите по смисъл.
8
Свържи всеки сложен йон с наименованието му.
9
Степента на електролитна дисоциация \alpha не зависи от:
10
Използвай част от дадените символи и коефициенти и помогни на Стефан да довърши уравнението в задачата за домашно.
  • Fe^2^+, Fe^3^+, Fe^3^-, Br^-, Br2^-, Br^+, 2, 3, 4
11
Посочи реда, на който е записано грешно уравнение за електролитна дисоциация.
12
Използвай част от дадените думи и попълни празните места в текста.
  • намалява, нараства, нарастване, намаляване, трудно, лесно
  • Използвай кирилица и малки букви.
13
Използвай подходящи думи или изрази и попълни празните места в твърденията за електролитната дисоциация на слабия електролит KA.
14
КА е електролит, който се дисоциира по схемата: KA<--> K^++ A^-
  • Допиши твърденията за КА, като използваш кирилица и малки букви.
15
Представени са схеми за изследване на електропроводимост на  водни разтвори на готварска сол, оцет и спирт за горене с еднаква молна концентрация c=0,1\, mol/L.
  • Анализирай схемите и допиши наименованията на веществата.  Използвай кирилица,  малки букви и не членувай наименованията.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас, който е насочен към проверка на уменията за изразяване на процеса електролитна дисоциация с уравнения. Чрез въпросите в теста ще провериш знанията за обратните на дисоциацията процеси на кристализация и моларизация, за това какво представлява степента на електролитна дисоциация \large \alpha и как според нея електролитите се групират на слаби, силни и средни. Тестът не само ще провери знанията и уменията ти върху темата, но ще помогне за това да си отлично подготвен за изпитване в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се