logo

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Медта е метал с много добра електро- и топлопроводимост.
2
Мед се използва в направата на:
3
Медта е силен редуктор.
4
Кои степени на окисление проявява медта в съединенията си?
5
В Периодичната таблица медта се намира в:
6
При обикновени условия медта може да взаимодейства:
7
Характерни химични свойства за медта са взаимодействие с:
8
Медта НЕ може да се:
9
Кои от дадените физични свойства са характерни за метала мед?
10
Попълни липсващите формули в уравненията, изразяващи двата етапа от разтварянето на мед в концентрирана сярна киселина. Използвай част от дадените:
  • SO2, SO3, SO4, Cu2O, CuO, CuSO2, CuSO4
 
11
В състава на бронза влизат металите:
12
Попълни празните места в уравнението, изразяващо взаимодействието на мед със сребърен нитрат. Използвай част от дадените:
  • Au(NO3)3, AgNO3, CuO, Cu(NO3)2, Cu2O, Au, Ag, Cu
13
Попълни липсващите части в сумарното уравнение, изразяващо разтварянето на мед в концентрирана азотна киселина.
  • Използвай латиница, арабски цифри и скоби"()".
14
Свържи съответстващите си части, за да получиш верни уравнения.
15
Напиши химичната формула на оксида на медта, в който тя проявява нисшата си степен на окисление.
  • Използвай латиница и арабски цифри.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас, чрез който ще провериш какво си научил за един често срещан в ежедневието ни метал – медта. Запомни ли физичните му свойства? А можеш ли да изразяваш с уравнения химичните му свойства? С въпросите от теста ще опресниш знанията си и ще се подготвиш за предстоящо изпитване в училище. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се