Упражнение: Мед и съединенията и


Описание на упражнението

Онлайн тест по химия за 10 клас на тема "Мед и съединенията и", чрез който ще си припомните какви са физичните и химични свойства на медта, медния оксид и медния дихидроксид. Ако не сте сигурни за какво се употребяват медта, нейните съединения и сплави, чрез въпросите в теста ще преговорите това. Уменията си да изразявате химичните свойства на медта и съединенията ще упражните с много задачи. Тестът ще ви помогне да опресните знанията си по темата, както и да се подготвите отлично за бъдещо изпитване.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Медта е метал с много добра електро и топлопроводност.
5т. 2. Мед се съдържа в сплавите:
5т. 3. Всички съединения на медта са отровни.
5т. 4. Липсата на мед в човешкия организъм предизвиква:
5т. 5. В Периодичната система медта се намира в:
6т. 6. При обикновени условия медта може да взаимодейства:
6т. 7. Характерни химични свойства за медта са взаимодействие с:
6т. 8. Медният оксид CuO е черен прах, който се разтваря само в киселини и взаимодейства с киселинни оксиди. Медният оксид има:
6т. 9. Попълнете празните места в текста (за формулите използвайте латиница и арабски цифри, а за думите - кирилица).
6т. 10. Попълнете липсващите формули в уравненията, изразяващи разтварянето на мед в концентрирана сярна киселина (използвайте латиница и арабски цифри):
6т. 11. Свържете по двойки веществата с приложението им:
6т. 12. Основният меден карбонат е известен в практиката под името:
11т. 13. Попълнете липсващите части в уравненията, изразяващи разтварянето на мед в концентрирана азотна киселина.
11т. 14. Свържете съответстващите си части, за да получите верни уравнения:
11т. 15. Довършете реакциите (използвайте латиница и арабски цифри):

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!