logo

Тест: Класификация на химичните процеси

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Превръщането на едни вещества в други, при което се променя само състава и/или строежа  на веществата се нарича:
2
Посочи верните твърдения за химичните реакции (процеси).
3
В хода на химичните реакции видът на елементите не се променя.
4
Химичните процеси протичат в съгласие със законите за запазване на:
5
Дадени са два химични процеса:
  1. 2Ca+O2--> 2CaO
  2. 3H2+N2<--> 2NH3
Подбери правилните твърдения за процесите.
6
Свържи схемите с вида на реакциите.
7
Посочи процеса, който НЕ е класифициран според вида на взаимодействащите си частици.
8
Посочи верните твърдения за частицата от схемата.
9
Използвай част от дадените думи и попълни празните места в текста.
  • хомогенни, хетерогенни, екзотермични, ендотермични, екзогенни, ендогенни
10
Дадени са два процеса: 1. 2NO+O2<--> 2NO2 2. 3H2 + N2\oversetFe<-->2NH3
  • Класифицирай ги според наличието на катализатор.
11
Класифицирай процесите според наличието на електронен преход.
  • Ключови думи: с;  с частичен; без
12
Свържи схемите със съответстващите им уравнения.
13
Активиращата енергия на реакцията A(g)+B(g)--> AB(g) e Ea=160\, kJ/mol.
  • Подбери стойности за енергията на частиците на изходните вещества, при които между тях ще протече реакция.
14
По време на гръмотевични бури във високите слоеве на атмосферата азотът и кислородът от въздуха реагират по уравнението N2 + O2\overset3000^\circC\rightleftarrows2NO-Q.
  • Класифицирай процеса според дадените критерии.
  • За попълване на липсващите думи използвай кирилица и малки букви.
15
Сярна киселина и солите ѝ сулфати се доказват с реактива бариев дихлорид BaCl2.
  • Допиши молекулното уравнение за доказване на сярна киселина. Използвай латиница и арабски цифри.
  • Класифицирай реакцията според посочените признаци. Използвай кирилица и малки букви.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 10. клас, с който ще провериш уменията си да класифицираш химичните процеси по различни признаци. Знаеш ли видовете химични процеси според вида и броя на реагиращите вещества? А умееш ли да класифицираш процесите според еднородността и на системата и степента на превръщане на изходните вещества в продукти? Провери това, като направиш теста. Така ще се подготвиш и за отлично представяне на предстоящото изпитване.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се