Първи раздел

Текстът в речевото общуване

 • 1
  Строеж на езика
 • 2
  Елементи на ситуацията на общуване
 • 3
  Официално и неофициално общуване
 • 4
  Строеж на текста
 • 5
  Текст повествование, текст описание и текст разсъждение

Втори раздел

Думата в изречението и текста

 • 6
  Значение на думата
 • 7
  Омоними, синоними, антоними
 • 8
  Морфеми
 • 9
  Всичко важно за морфемния анализ
 • 10
  Морфемен анализ. Вариант 1
 • 11
  Морфемен анализ. Вариант 2
 • 12
  Морфемен анализ. Вариант 3
 • 13
  Звукови промени

Трети раздел

Изменяеми и неизменяеми части на речта

 • 14
  Изменяеми части на речта
 • 15
  Морфологичен анализ
 • 16
  Лични местоимения
 • 17
  Притежателни местоимения
 • 18
  Възвратно лично и възвратно притежателно местоимение
 • 19
  Глагол. Основна форма и спрежение
 • 20
  Минало свършено и минало несвършено време
 • 21
  Минали деятелни причастия
 • 22
  Неизменяеми части на речта. Наречие и предлог

Четвърти раздел

Части на изречението

 • 23
  Главни части в изречението
 • 24
  Допълнение
 • 25
  Обстоятелствено пояснение
 • 26
  Определение
 • 27
  Синтактичен разбор
 • 28
  Диалог. Представяне и самопредставяне
 • 29
  Отговор на житейски въпрос
 • 30
  План на текста
 • 31
  Съчинение по преживяно
 • 32
  Текстът в общуването. Обобщение
Върни се горе
feedback
feedback